Nieuw  Zwem ABC in De Heerenduinen IJmuiden

23-01-2018, 16:01 | Lezersnieuws | Annette

Om het aantal verdrinkingen in Nederland te verminderen zijn er nieuwe eisen opgesteld voor de zwemdiploma’s A, B en C. Deze eisen zijn door het Nationaal Platform Zwembaden (NPZ) vastgelegd in de nationale norm zwemvaardigheid die in 2018 van kracht is geworden.

De nationale norm is tot stand gekomen n.a.v. het project NL zwemveilig. In onderzoeken door onder andere het Mulier Instituut zijn veel kennis en cijfers verzameld over het zwemonderwijs, de zwemvaardigheid en de zwemveiligheid in Nederland. Met de verzamelde gegevens kan de zwemveiligheid in Nederland naar een hoger niveau worden getild. De rapportage met de resultaten van het project is inmiddels aangeboden aan het ministerie van VWS en verstuurd naar de Tweede Kamer.

De zwemdiploma’s krijgen een nieuwe praktische indeling: A voor vaardigheden die nodig zijn in een zwembad zonder attracties, B voor in een zwembad met attracties zoals glijbaan, wildwaterbaan, stroomversnelling en C voor zwemmen en jezelf kunnen redden in open water zoals recreatieplassen en sloten (maar niet in zee!). Tijdens de lessen komt de nadruk te liggen op het overleven in het water in onverwachte situaties. Mooi zwemmen wordt minder belangrijk, maar kinderen leren bijvoorbeeld wat ze moeten doen als ze onverwacht (achterwaarts) in het water vallen. Ook de kledingeisen worden aangescherpt, al bij het A-diploma is voortaan een lange broek en een shirt met lange mouwen verplicht. 2018 is een overgangsjaar. Voor meer informatie: www.zwembadvelsen.nl en www.allesoverzwemles.nl .

Ouders wordt het advies gegeven om hun kind door te laten gaan met zwemles tot het diploma C is behaald. Vanaf dat moment zijn kinderen veel zwemveiliger in allerlei omstandigheden.

Een werkgroep van zweminstructeurs heeft de nationale norm zwemvaardigheid en de gewijzigde diploma-eisen uitgewerkt in een nieuw zwemlesplan voor zwembad De Heerenduinen. Alle gediplomeerde instructeurs zijn bijgeschoold. Dit plan is inmiddels getoetst door NPZ en NRZ (nationale raad zwemdiploma’s) en het zwembad heeft de licentie ontvangen voor het geven van zwemlessen en afleggen van de examens volgens het nieuwe zwem ABC.

Opvallend nog is dat drie zweminstructeurs van De Heerenduinen gelicentieerd zijn als zwemexaminator zwem ABC. Zij behaalden de licentie met een zeer hoge score en behoren daarmee tot de top van Nederland. De Heerenduinen heeft nu in totaal vijf bevoegde examinatoren en is kwalitatief goed les- en afzwemmen gegarandeerd.