• Janneke van de Pol.

    Foto: Michel van Bergen.

Doe eens lief

SIRE probeert ons te raken met #doeslief. We (b)lijken een hufterig en asociaal volkje te zijn dat zich via de campagne beter moet gedragen. Ik verheug me nu al op een permanente leegheid rond de ondergrondse afvalcontainers bij mij aan het Westbroekkwartier in Velserbroek.

Voortaan tref ik geen volle vuilniszakken meer aan in de groencontainer als die van het restafval vol is. Zeker zal ik mij niet meer hoeven ergeren aan grofvuil bij de bakken dat zich naar alle kanten verspreidt met harde wind. Nee, de veroorzakers van deze wekelijkse troep maken voortaan via internet met HVC een ophaalafspraak. En bewaren hun afgedankte stoelen, verwaarloosde boompjes, vieze, doorgelegen matrassen, vermolmde houten palen en overjarig kinderspeelgoed nog even in de schuur. Ze voelen zich namelijk dankzij SIRE ver-ant-woor-de-lijk voor de openbare ruimte.

Maar zoals een oud spreekwoord zegt: 'Aken en Keulen zijn ook niet op één dag gebouwd'. Dus ook in Velserbroek zal het wat langer duren eer men eens wat liever naar elkaar doet…

Janneke van de Pol