• Janneke van der Pol.

    Foto: Michel van Bergen.

Mag ik even?

Onlangs bezocht ik tentoonstelling 'Hockney en Van Gogh'. De volgende ochtend, nauwelijks bekomen van al het prachtigs, tref ik in mijn mailbox een enquête aan van, éénmaal raden, het Van Gogh Museum.

Of ik twee vragen wil beantwoorden? Het blijken er drie: wat vond je van je bezoek? Waar heb je van genoten? Wat kunnen wij verbeteren? Daarna de geijkte vraag hoe waarschijnlijk het is of ik de kunstinstelling aan familie/vrienden/kennissen aanbeveel (schaal 0-10).

Heel irrritant vind ik dat. Restaurants, theaters, hotels, zelfs golfbanen, bezondigen zich eraan.

Stel je voor dat winkeliersvereniging Velserbroek dergelijke onderzoeken op je afvuurt. Ze is vast benieuwd naar jouw mening over de bereikbaarheid, feestverlichting, het aantal prullenbakken, fietsenrekken, jouw oplossing voor de inmiddels twee lege panden, enz. Niet te vergeten: zou je winkelcentrum Velserbroek aanbevelen bij familie/vrienden/kennissen?

Ach ja, waar mij ik mij druk om? Vragen staat immers vrij...

Janneke van de Pol