• Momenteel is er ook een tentoonstelling te zien over 50 jaar Iskes in IJmuiden.

    Hans Blomvliet

´Voor volwaardig werk en inkomen; stop doorgeslagen flexibilisering!´

IJMUIDEN Tuur Elzinga, vicevoorzitter van de FNV, spreekt op dinsdag 17 april, in het Zee – en Havenmuseum, over de koers van de vakbond en het lokale vakbondswerk, op de laatste bijeenkomst van een lezingencyclus over de geschiedenis van de vakbeweging en de sociale strijd in de IJmond.

De koers van de FNV 2017 - 2021 is vorig jaar na een vakbondscongres door het ledenparlement bekrachtigd. De FNV, met ruim 1 miljoen leden de grootste democratische vereniging van Nederland, maakt zich sterk voor volwaardig werk en inkomen en wil een einde maken aan de 'doorgeslagen' flexibilisering. Dit jaar, op 23 januari 2018, is het FNV - in Offensief gestart. Dezelfde koers, maar met een dubbele urgentie om de neerwaartse trend, de afbraak van het publieke bestel en de bestaanszekerheid te keren. 

Tuur Elzinga spreekt voor een deels historisch gelouterd publiek van Lokaal FNV IJmond, dat sinds september 2017 maandelijks bijeenkwam om verschillende episoden van de vakbeweging in de IJmond te bespreken. Het graven van het Noordzeekanaal, de visserij en de industrialisering tussen de twee wereldoorlogen passeerden de revue. De verschrikkingen van de bezetting door Nazi-Duitsland en het verzet daartegen. En er was aandacht voor het vakbondswerk bij de Hoogovens en de strijd van en voor de Thuiszorg.

Belangrijke verworvenheden zoals de 8-urige werkdag, de vrije zaterdag, betaalde vakanties, verzekeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, kwamen niet uit de lucht vallen. Ook de CAO, de AOW en pensioenen e.d. zijn stuk voor stuk bevochten, maar zij blijken ook vandaag de dag telkens weer opnieuw bevochten en bekrachtigd te moeten worden. Ook de thuiszorg was bij de gemeenten in de IJmond lange tijd een sluitpost. Allemaal zaken waarvoor de vakbond zich sterk maakt.

Dinsdag 17 april, 19:30 uur - zaal open: 19:00 uur. Zee - en Havenmuseum, Havenkade 55 in IJmuiden. Toegang en kopje koffie zijn gratis.