• archief

B en w gaat over tot grondonteigening bij onbewaakte overwegen Santpoort-Zuid

SANTPOORT-ZUID Het college van b en w is zich 'terdege bewust' van de onveilige situatie rondom de twee niet actief bewaakte overwegen in Santpoort-Zuid. Om deze situatie op te heffen bereiden b en w een grond-onteigeningsprocedure voor. Dat antwoordt het college op schriftelijke vragen van het CDA. De partij stelde de vragen nadat hier op 18 november weer een tragisch ongeluk plaatsvond met dodelijke afloop.

Om beide overwegen te kunnen opheffen, moet er een nieuwe ontsluitingsweg worden gerealiseerd aan de oostzijde van de spoorbaan. Ook dient er een agrarisch bedrijf te worden verplaatst. In het bestemmingsplan De Leck en de Bergen (uit 2013) zijn deze ontwikkelingen al mogelijk gemaakt. "Hoewel het initiatief voor deze ontwikkelingen bij ProRail en de eigenaar van het agrarisch bedrijf ligt, heeft het college hier de afgelopen jaren een actieve rol in gespeeld." schrijven b en w. Er is regelmatig overleg gevoerd met ProRail, de agrariër, gebruikers van de overwegen, omwonenden en eigenaren wiens grond nodig is om de overwegen te kunnen sluiten. "Deze overleggen hebben helaas (nog altijd) niet geleid tot consensus. Desondanks zijn er vergunningaanvragen ingediend door ProRail (voor het aanpassen van de overwegen) en de eigenaar van het agrarisch bedrijf (voor het verplaatsen van het bedrijf). Beide vergunningen zijn recent verleend." De bezwaren op de verleende vergunningen en problemen bij het verwerven van de benodigde gronden door ProRail zorgen voor aanzienlijke vertraging van het proces.

Volgens b en w lopen er privaatrechtelijke én publiekrechtelijke procedures. "Om vertraging te voorkomen hebben het college en ProRail zich gedurende het proces ingespannen om draagvlak te creëren voor het opheffen van de twee overwegen. Dit is helaas niet gelukt." schrijven b en w. Het college verwacht dat er geen 'minnelijke overeenkomst' wordt bereikt en bereidt zich daarom voor op de mogelijkheid om te onteigenen. Dit is bij de betrokkenen bekend. Een onteigeningsprocedure kan twee jaar duren.