• Foto Van Denderen

B en w: 'Milieustraat open betekent niet minder zwerfvuil'

IJMUIDEN Het langer of ook op zondag openen van de milieustraat leidt niet tot minder zwerfafval. Dat stelt het college in antwoord op raadsvragen van D66.

De HVC milieustraten in Velsen-Zuid en Beverwijk gaan vanaf 1 januari 2019 op zaterdag twee uur langer open (tot 17:00 uur). Dat heeft als doel: meer service, betere spreiding van de bezoekers en betere afvalscheiding van grofvuil. Grofvuil dat naar de milieustraat wordt gebracht kan daar namelijk in de diverse afvalcontainers gescheiden worden. Veel bewoners maken op zaterdag gebruik van de milieustraat omdat ze dan vrij zijn. Langere opening leidt naar verwachting tot meer bezoekers, die meer afval scheiden en dus betere scheidingsresultaten geven. De milieustraat is een alternatief voor aan huis laten ophalen van grofvuil. Als grofvuil aan huis wordt opgehaald is het namelijk moeilijker (achteraf) te scheiden. Een neveneffect van langere openingstijden van de milieustraat kan zijn dat dumpen van grofvuil (meestal bij containers) afneemt. De gemeente onderscheidt overigens twee categorieën dumpingen: grofvuil (dit betreft ongeveer 80%) en zakken fijn huishoudelijk restafval. Heel soms worden ook kartonnen dozen of glas gedumpt. B en w verwachten echter niet dat zwerfvuil ('afval dat door de wind verplaatst kan worden') afneemt.

De zondagopening staat overigens nog wel op de agenda. "Als de IJmondpartners positief zijn over openstelling op zondag, zullen wij via een burgerpanel onderzoeken welke wensen er zijn." schrijft het college.