• Met de computer ingetekende locaties voor de windturbines.

    computeranimatie

Bootbewoners eisen blokkade voor windpark Spuisluis

VELSEN-NOORD / DEN HAAG De Raad van State mag beslissen of het verzet van bootbewoners tegen de bouw van zes windmolens bij de Spuisluis in Velsen-Noord hout snijdt. Maar veel hoop op succes kunnen de bootbewoners niet hebben, zo bleek tijdens een zitting bij de Raad in Den Haag.

Wat de provincie betreft hebben de bootbewoners eigenlijk geen recht van spreken, omdat hun schepen er illegaal liggen. De provincie wijst ook op een bestuurlijke afspraak met de gemeente Velsen en Rijkswaterstaat. Tot 1 maart 2023 mogen de boten er blijven liggen zodat de eigenaren intussen een andere woonplek kunnen zoeken. Diverse vergunningen van de bootbewoners zijn al ingetrokken.

Het windpark van energiebedrijf Eneco op de landtong bij de Spuisluis zal volgens de provincie in 2020 in werking zijn. Als de bootbewoners daar dan nog verblijven, moeten ze de overlast van de windmolens maar accepteren, vindt de provincie. De omgeving is sowieso niet geschikt om te wonen vanwege de nabijheid van Tata Steel.

Om die reden laten de bestemmingsplannen voor het gebied waar de boten liggen ook niet toe dat er gewoond wordt. Uit onderzoek blijkt dat overdag het lawaai van de windmolens zal worden overstemd door het lawaai van Tata Steel. Alleen 's nachts zullen de windmolens beter te horen zijn, maar dat lawaai is acceptabel.

Volgens de advocaat van de bootbewoners stapt de provincie te makkelijk over de aantasting van het leefklimaat heen. De provincie heeft de plicht om te kijken naar goede ruimtelijke ordening. De windmolens komen op een afstand van nauwelijks 150 meter van de schepen te staan. Provinciale regels eisen dat een afstand van minstens 600 meter wordt aangehouden om een goed leefklimaat te garanderen.

Daarnaast is het nog maar de vraag of de boten zullen vertrekken. De eigenaren beroepen zich op overgangsrecht. En dat houdt in dat ze ondanks strijd met het bestemmingsplan door verjaring kunnen blijven liggen. Sommige boten liggen er al tientallen jaren. De gemeente Velsen moet ze nog maar weg kunnen krijgen.

De Raad van State gaat nu onderzoeken wat de rechtspositie van de booteigenaren is. In elk geval constateerde de Raad wel dat de afstandseis van 600 meter niet geldt voor de woonschepen. In de provinciale regeling geldt die bescherming tegen overlast alleen voor woningen of woonschepen die zijn toegelaten in het geldende bestemmingsplan. De woonschepen bij de Spuisluis liggen er niet legaal.

De Raad van State doet over zes weken uitspraak.