• Nieuwbouw Snippenbos (Zeewijk) lag een tijd stil na faillissement van de bouwer, maar de eerste bewoners wonen er al weer enige tijd.

    Reinder Weidijk

Bouwplan versnellen is lastig

Geen beroep op provinciaal fonds

VELSEN Het Velsense gemeentebestuur kan er momenteel weinig extra aan doen om lokale bouwplannen te versnellen zodat woningen eerder worden opgeleverd. Wat de gemeente kan doen, gebeurt.


PROVINCIALE POT Zo heeft Velsen helaas geen baat bij het extra potje met 15 miljoen dat de provincie speciaal heeft ingesteld om capaciteitsproblemen bij ambtenaren, deskundigen maar ook financieringen aan te pakken. De Velsense bouwplannen, momenteel zo´n 69, komen niet voor dat fonds in aanmerking, op geen enkele manier.

VELSENS FONDS De enige invloed die de gemeente heeft is meer geld steken in extra manuren, en dat gebeurde de afgelopen die jaar al, en ook de komende drie jaar. De gemeenteraad heeft daar speciaal geld voor vrij gemaakt en ingezet.

TWEEDERDE Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van de CDA-fractie. Die wil weten of en hoe er vaart in bouwplannen kan worden gezet en wat het college er al aan doet. Uit de antwoorden blijkt ook dat van de 69 bouwaanvragen die er bij de gemeente zijn ingediend er 45 in behandeling of uitvoering zijn. Aan eenderde komt men in het stadhuis niet toe. Die 69 bouwlocaties zouden 2241 nieuwe woningen/appartementen moeten opleveren. In IJmuiden 1295 woningen; in Velsen-Noord 104; in Velsen-Zuid geen; in Santpoort-Noord 21; in Santpoort-Zuid 136; in Driehuis 279 en in Velserbroek 406 woningen.

WACHTTIJD Maar aan eenderde hiervan komt men dus niet toe. De gemeente heeft elk van die 69 plannen een prioriteit gegeven. Initiatieven die niet die direct worden opgepakt, die eenderde, moeten ¨minimaal enkele maanden tot een jaar¨ wachten, aldus het college in antwoord op de CDA-vragen


EXTERN Dat het niet zo soepel loopt met (sneller) woningen opleveren in Velsen, ligt niet alleen aan zaken waarop de gemeente invloed heeft; de capaciteitsproblemen zitten ook bij de initiatiefnemers van bouwplannen en hun externe adviseurs. En zeker ook bij bouwbedrijven, die -landelijk- gebrek hebben aan personeel en ook bouwmaterialen.

POSITIEF In de antwoorden wordt in het midden gelaten of de eigen financiële inzet van Velsen effect heeft op de gewenste versnelling van de plannen. Wel verwacht het college deze collegeperiode ¨een groot aantal bouwkranen in onze gemeente¨.