• Restanten van het Oer-IJ zijn vaak nog in het landschap zichtbaar

    Oer-IJ

Cursus Oer-IJ gids in IJmondgebied

DRIEHUIS In februari/maart wordt voor mensen met belangstelling voor de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van Kennemerland, een tweede basiscursus georganiseerd door de Oer-IJ Academie: voor de cursus die in september vorig jaar plaatsvond was zoveel belangstelling dat niet alle mensen die zich aanmeldden konden meedoen. Er is plek voor maximaal 25 deelnemers.

De cursus gaat op 21 februari van start met de eerste bijeenkomst in het Huis van de geschiedenis in Beverwijk. De ander twee cursusavonden zijn op 7 en 14 maart. Drie van de cursusavonden, 22 en 29 maart en 5 en 19 april, vinden net als vorig jaar plaats in het Pieter Vermeulen Museum. Er zijn twee buitenexcursies gepland, die vooral betrekking hebben op het landschap.

Coördinator van de opleiding Jan Hormann: "De cursussen zijn een initiatief van de Stichting Oer-IJ. Dat is een groeiende enthousiaste groep burgers uit de regio die meer aandacht wil voor de cultuurhistorische waarde, de kwaliteit en kwetsbaarheid van de groene driehoek Velsen, Alkmaar, Zaanstad. Hier stroomde tot aan het begin van de jaartelling een noordelijke zijtak van de Rijn, die bij Castricum in zee uitmondde. Van dat getijdenlandschap is nog veel terug te zien. De natuur heeft voor een belangrijk deel het gebruik van het gebied door mensen gedicteerd. Dat is een van de leuke aspecten waar de cursus op ingaat.''

Wie de cursus volgt, krijgt onbeperkt toegang tot een uitgebreide digitale syllabus met informatie over het gebied en ontvangt na afloop een certificaat. Met de opgedane kennis kunnen deelnemers die dat willen als gids worden ingezet voor rondleidingen. Daarom is er tijdens de cursus ook aandacht voor kennisoverdracht en presentatie. Sociaal geografe Lia Vriend, oud directeur/conservator van Museum Beeckestijn Joke van der Aar en oud stadsarcheoloog van Velsen Wim Bosman zijn de inhoudelijke docenten. Kees Helderman van het IVN gaat dieper in op de natuurwaarden van het Oer-IJ gebied en vertelt over het geven van excursies. De kosten, inclusief lesboek en koffie/thee, zijn 100 euro. Meer info: oer-ij.eu of 06-14451564. Aanmelden kan met een mail naar info@oerij.eu