• Informateur Nathanael Korf geeft dinsdagavond openheid van zaken over de coalitievorming.

    Gertjan Huijbens

Eerste vergadering nieuwe raad: nog geen besluit villa's bij ruïne

IJMUIDEN Welke partijen gaan het nieuwe college van B&W in Velsen vormen? En komt er een raadsakkoord? Dinsdag (17 april) geeft informateur Nathnael Korf van Velsen Lokaal in een openbare raadsbijeenkomst hopelijk de langverwachte antwoorden op die belangrijke vragen.

Gertjan Huijbens

Na alle turbulentie rond de verkiezingen is het twee weken stil geweest. Achter de schermen heeft Korf echter met alle partijen gesprekken gevoerd. Nu wil hij openheid van zaken geven. Naast de raadsleden mogen de inwoners van Velsen ook vragen aan hem stellen over de coalitievorming; een noviteit voor onze gemeente. Vooruitlopend hierop wilde Korf nog niet veel zeggen, anders dan dat de gesprekken constructief waren en dat de woningbouwopgave een belangrijk agendapunt zal zijn voor het nieuwe college. Met name gaat het er dan om waar er wel en niet kan en mag worden gebouwd in Velsen.

Volgens de informateur hebben de gesprekken van de afgelopen dagen wel een stevige basis gegeven. Zijn partij denkt bij de eerste raadsvergadering op 31 mei het nieuwe college te kunnen installeren.

Ondertussen hebben de nieuwe raadsleden, na een intensieve introductiecursus, afgelopen donderdag hun eerste serieuze vergaderingen gehad. De meest heikele sessie ging over de plannen voor drie ecologische villa's in de buurt van de ruïne van Brederode op de plek waar nu een aantal vervallen tuinbouwkassen staan. Dit was de voortzetting van een sessie op 8 februari met vijftien insprekers, waardoor de tijd tekort was. Dit keer waren er zes insprekers.

Donderdag werd duidelijk dat de meeste fracties de plannen nog steeds niet besluitrijp vinden en aanvullend onderzoek willen. Het gaat dan om de gevolgen voor de natuur (de 'kasteelbiotoop'), het cultureel erfgoed, de zichtlijnen en de omvang van de winst die de projectontwikkelaar zou maken.

De plannen voor woningbouw aan de zuidoostrand van Driehuis en het startdocument voor een nieuw bestemmingsplan voor het industrieterrein in Velsen-Noord kunnen wel door naar de eerstvolgende raadsvergadering.