• Oranje

    Hans Blomvliet

Engelmunduskerk 125 jaar: foto's en verhalen gezocht

DRIEHUIS De Engelmunduskerk in Driehuis bestaat op 7 april 125 jaar.

De voorbereidingen voor het feestelijk lustrum zijn van start gegaan. Dinsdagavond 15 januari waren achttien deelnemers in de parochiezaal aanwezig om deze verjaardag niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Er werd flink gebrainstormd en allerlei mogelijke activiteiten gingen over tafel. Er zijn veel ideeën geopperd, en het enthousiasme is groot: de festiviteiten beginnen wellicht al op donderdag 4 april. Hoewel de plannen nog uitgewerkt moeten worden, is al wel zeker dat het een feestelijk lustrum wordt voor heel Driehuis en omstreken.

Voor één van de activiteiten heeft de organisatie uw hulp nodig. "Zou het niet leuk zijn om van verhalen en herinneringen, maar ook van (oude) foto's, filmmateriaal, tekeningen enzovoorts, die iets over onze kerk zeggen, een muurkrant te maken?" zegt Jan Pieter van Os van de Stichting Engelmunduskerk. "Dus over wat men er beleefd heeft en wat aan de feestvreugde kan bijdragen. Die muurkrant wordt dan een deel van de tentoonstelling. Wij zijn erg benieuwd wat er misschien nog her en der bij mensen op zolder ligt." Stuur uw inzendingen naar j.g.vink@hetnet.nl. Wilt u meer informatie, bel dan met 06 29034387.