• n Beverwijk kiest men voor hete stoom: eerst maaien dan de wortels injecteren met stoom.

    Hans Blomvliet

Gemeente Velsen zet bestrijdingsmiddelen in tegen Japanse duizendknoop

VELSEN Volgende week gaat een aannemer namens Gemeente Velsen de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw bestrijden in de openbare ruimte met een cocktail van twee onkruidbestrijdingsmiddelen. Dat meldt de gemeente op Facebook. Opmerkelijk, gezien de tendens in de samenleving om chemische middelen - denk bijvoorbeeld aan glyfosaat (roundup) - in de ban te doen. 

De bestrijding zal bestaan uit het sproeien van water met deze cocktail over de groene delen van de planten. Daarna zullen de groene delen afsterven en dit jaar niet of minimaal terug groeien. Dit jaar zal er één keer bestreden worden, op diverse locaties in de gemeente. Dit zijn zowel grote als kleine locaties.

OPMERKELIJK De keuze van gemeente Velsen voor bestrijdingsmiddelen is opmerkelijk. De gemeente is weliswaar verplicht om actie te ondernemen als genoemde planten voor komen, maar kan ook voor een ecologisch verantwoorde methode kiezen. In Beverwijk bijvoorbeeld kiest men voor hete stoom: eerst maaien en dan de wortels injecteren met stoom.

Nico Brantjes, initiatiefnemer van een vrijwilligersnetwerk om de woekerende planten te verbannen uit de IJmond, heeft naar eigen zeggen ook een goede en milieuvriendelijke methode ontwikkeld, zoals onlangs nog in deze krant was te lezen. "Je moet ze doodtreiteren, elke keer weer stuk steken", zegt hij. "Er zijn redenen genoeg om deze woekeraar adequaat te bestrijden. Maar dan wel zo milieuvriendelijk mogelijk. Om het van deze plant te winnen moet je hardgrondig te lijf gaan. Je moet ze doodpesten. Allereerst moeten alle bovengrondse delen worden verwijderd door ze uit te steken met zo veel mogelijk wortelknollen eraan. Doe dat met een scherpe steekschop, want de wortels zijn stug. Voer het gewas daarna direct af: Niet in de groencontainer, maar liefst direct naar de gemeentewerf. Als de grond oppervlakte weer vrij is van het gewas dan ben je er nog niet. Het schoonhouden en vrijmaken vereist discipline: telkens als de plant zijn kop boven de grond steekt dan moet deze worden weggestoken. Werk schoon, want elk stukje dat je laat liggen kan weer aanslaan en uitgroeien. Uitputten dus ofwel doodtreiteren is nodig. Dit proces kan lang duren. Geef de moed niet op, want het is de enige methode om er voorgoed van af te komen."

Brantjes hoopt dat inwoners actief willen meewerken aan de bestrijding. "We zouden elke melding kunnen aanpakken. Omdat we veel flexibeler zijn dan de trage overheden kunnen we de plant vlotter te lijf gaan. Gedisciplineerd zonder chemische middelen, als een jager zonder geweer!" Meehelpen? Mail nico.brantjes@gmail.com.

De gemeente Velsen is om een reactie gevraagd.