• De Kennemerlaan op de schop.

    Reinder Weidijk Fotoqrafie

Gevaren op Kennemerlaan: 'bezoekers frietkraam zijn leven niet zeker'

IJMUIDEN Sinds jaar en dag levert de verkeerssituatie op de Kennemerlaan al problemen op. Automobilisten die de winkels willen bezoeken, moeten voor een van de schaarse parkeerplekjes eerst het iets verhoogde fietspad op, met alle gevolgen van dien. Fietsers moeten vaak heel plots in de remmen.

Uiteraard zou een apart fietspad, gesitueerd achter de parkeerplaatsen de ideale oplossing zijn, maar dat is desgevraagd infrastructureel te ingewikkeld. De gemeente heeft besloten om naar alle waarschijnlijkheid nog voor het einde van dit jaar, maar uiterlijk in het voorjaar 2020, de hele Kennemerlaan flink aan te pakken. Er is gekozen voor een versmalling van de weg. Het autoluw-idee. In die zin dat het fietspad niet meer apart langszij loopt, maar dat automobilisten en alle overige verkeersdeelnemers zich 'op het hetzelfde niveau' voortbewegen.

KWETSBAAR Het idee erachter is dat auto's in deze dertigkilometerzone elkaar in tegenovergestelde richting niet meer in volle vaart kunnen passeren. Dat men meer rekening zal moeten houden met de meer kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers. Maar is de moderne, gehaaste mens wel bereid om een dergelijke concessie te doen? Eerdere proeven, ook in de IJmondregio, laten zien dat automobilisten zich in aanvang welwillend tonen, maar dat de aangepaste wegen toch al snel weer racebanen worden. Het is een kwestie van afwachten hoe het zich rond de Kennemerlaan zal ontwikkelen.

De eerste problematiek doet zich al voor bij het zojuist vrijwel gereedgekomen Kennemerplein. Mensen die de daar gevestigde Vomar bezochten waren gewend om vanaf de parkeerplaats zo het Moerbergplantsoen op te draaien. Maar daar is juist de weg beangstigend versmald. De gemeente zou daar eigenlijk een hek moeten plaatsen.

FRIETKRAAM Bezoekers van de frietkraam zijn feitelijk hun leven niet zeker. De eigenaar parkeert voor de zekerheid zijn auto daar en zal er snel een terras realiseren. Uw verslaggever zag dat de streekbus de bocht naar de Kennemerlaan maar net kon maken. Daarbij werd een hevig geschrokken fietsster bijna over het hoofd gezien.

FUIK Het verkeer wordt door de net aangelegde groenstrook in het midden in een soort fuik gedwongen. Daarbij komt dat op de hoek een soortement oversteekplaats is bedacht – zonder dat zich daar een zebrapad bevindt – en dat de voorrangssituatie is gewijzigd. Waar het verkeer op de Kennemerlaan decennialang voorrang had, moet nu gestopt worden voor het verkeer van het Moerbergplantsoen. Ietwat onhandig omdat kort daarvoor op het plein in de Kennemerlaan een zebrapad ligt.

POPTARACEBAAN Tweemaal stoppen binnen honderd meter? Een bewoner van het Moerbergplantsoen verklaart dat hij al meermaals (bijna)aanrijdingen heeft gezien vanuit zijn raam. Hij heeft spijt dat hij niet naar de inspraakavonden voor het inrichten van het plein is geweest. Een oudere mevrouw die wacht op de bus, klaagt steen en been over de veranderingen. Zij woont al sinds de oplevering in een woonblok op het Van Poptaplantsoen. "Die naam kunnen ze binnenkort wel wijzigen in Van Poptaracebaan".

GELIEFD "Het groen gaat weg en zogenaamd om het vrachtverkeer uit het centrum te houden, wordt ons geliefd plantsoentje een doorgaande weg." In 2017 heeft de gemeenteraad besloten om een verbinding te maken tussen het Van Poptaplantsoen en de Julianakade, de zogenaamde 'kleine centrumring', om vrachtverkeer gemakkelijker naar het Moerbergplantsoen te laten doorrijden. Het nieuwe Kennemerplein heeft, aldus de gemeente, maximale gebruikskwaliteit en ruimte voor alle evenementen. Hopelijk denken de IJmuidenaren daar ook zo over.

Guus Bauer