• GGD Kennemerland, Bert van de Velden

    Raymond Borghard

GGD Kennemerland 100 jaar

REGIO In 1918 is de organisatie – op initiatief van huisarts Kuhne uit Haarlem, opgericht door de gemeente Haarlem. Belangrijke reden: de Spaans griep.

Raymond Borghardt

De huidige directeur van de GGD Kennemerland, Bert van de Velden, is erg trots op het verleden en heden van de organisatie. ,,Haarlem was na Amsterdam een van de eerste gemeenten die een GGD instelde. Later kreeg dat navolging in het land. De aanleg van een rioolstelsel heeft sterk bijgedragen aan een betere gezondheidszorg. Bestrijding van besmettelijk ziektes kreeg nu structureel aandacht. Een andere belangrijke ontwikkeling is de jeugdgezondheidszorg geweest. Door kinderen goed te volgen in hun ontwikkeling, kwamen sneller gezondheidsrisico's in beeld."

BURGEMEESTERS Tegenwoordig heeft de GGD drie kerntaken: beschermen, bewaken en bevorderen van de publieke gezondheid. De werkzaamheden van de GGD zijn deels wettelijk vastgelegd en vinden voor een deel plaats in opdracht van gemeenten. Op sommige terreinen geeft de GGD advies. Bestuurders, zoals burgemeesters, nemen een advies zeer serieus en leggen dit praktisch nooit naast zich neer. ,,De samenwerking met veel instanties is cruciaal voor een goede gezondheidszorg. Wanneer er ergens in de wereld een besmettelijke ziekte is, wordt er alles aan gedaan om te zorgen dat deze niet naar ons land komt. Reizigers uit besmette gebieden worden zeer snel gemonitord. Dit kan op Schiphol, in een haven of desnoods aan boord van een vliegtuig of schip gebeuren. Indien nodig worden personen direct verder onderzocht en eventueel afgezonderd".

TATA STEEL In het kader van bescherming is de samenwerking met grote bedrijven als Schiphol en Tata Steel zeer belangrijk. ,,Dit gebeurt bij crisis en rampen maar ook op het gebied van gezondheid. Met Schiphol is er bijvoorbeeld overleg over de geluidsbelasting en risico's voor het milieu". De GGD doet hier ook onderzoek naar. Dit is ook het geval met Tata Steel. ,,Bij vrijwel elk incident wordt de GGD direct geïnformeerd. Het is dan snel duidelijk of er risico is voor de bevolking. Bij grote calamiteiten heeft de GGD een regierol".

De GGD heeft ook een belangrijke rol op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Naast persoonlijke benadering van bijvoorbeeld daklozen is er ook ruime aandacht voor suïcide en depressie. Vorig jaar is in de regio Kennemerland een proefproject gestart op het terugdringen van suïcide. Samen met GGZ InGeest en de VBZ (samen Voor Betere Zorg) geeft de GGD vorm aan deze proeftuin voor de landelijke Stichting 113 zelfmoordpreventie. ,,Op bepaalde plekken in de regio is er sprake van relatief hoog aantal suïcides bij jongeren. Uiteraard zijn er verschillende oorzaken. Jongeren krijgen tegenwoordig erg veel informatie tot zich en deze is niet altijd positief. Voor sommige is ook de prestatiedrang erg hoog. Social media kan hier ook aan bijdragen: voldoe ik nog wel aan het ideale plaatje". Depressie kan een oorzaak zijn van suïcide. Landelijk is er nu veel aandacht voor het thema. ,,Het bespreekbaar maken is de eerste stap. Blijf vooral niet alleen met je gevoelens rondlopen, maar praat erover".

In de toekomst is er voor de GGD nog genoeg te doen. ,,Naast de kerntaken blijven we ons in het bijzonder richten op preventie. Pijlers daarbij zijn: roken, drinken bij jongeren, depressie, bewegen en obesitas. Essentiële onderwerpen voor een goede volksgezondheid". In het kader van het 100 jarige bestaan zijn er dit jaar diverse activiteiten. Naast een open dag voor de burgers, een congres voor professionals, komt er ook nog een boekje uit over de 100-jarige GGD.