• Gertjan Huijbens

Grafietregens raken de IJmond

IJMUIDEN De grafietregens en milieuoverlast van Tata Steel houden de gemoederen in de IJmond flink bezig. Dat bleek ook dinsdag 22 januari in het stadhuis Velsen tijdens een vergadering van de IJmondcommissie, die speciaal voor dit onderwerp bijeen kwam.

Gertjan Huijbens

Centraal in deze bijeenkomst van de gemeenteraden van Velsen, Beverwijk en Heemskerk stond de vraag wat de gemeentes kunnen doen om de ongerustheid van hun inwoners weg te nemen. Hoewel de lokale overheden als goede buren gesprekspartner zijn van het staalbedrijf en met bijvoorbeeld de omgevingswet een instrument in handen hebben om eventueel op te kunnen treden, is het toch vooral de provincie die de overlast moet aanpakken.


DWANGSOM VERVIJFVOUDIGD Gedeputeerde Adnan Tekin van de provincie Noord-Holland heeft de druk opgevoerd door de boetes voor de grafietregens op te schroeven van 5.000 naar 25.000 euro per overtreding. Bovendien pleit hij in een brief aan het ministerie voor het afschaffen van het fiscaal aftrekbaar zijn van deze dwangsommen. Dit geeft volgens hem een verkeerd signaal richting de bevolking. De kwestie is inmiddels in de Tweede Kamer aan de orde gekomen en een meerderheid lijkt de gedeputeerde hierin gelijk te geven.

De dwangsom is vervijfvoudigd omdat metaalverwerkingsbedrijf Harsco, die als opdrachtnemer van Tata Steel de overlast veroorzaakt, de afgelopen tijd dertig keer de regels voor de uitstoot van grafiet heeft overtreden. In totaal kan de provincie twaalf van deze dwangsommen opleggen, Daarna worden de bedragen nog hoger. Maar liever ziet men dat het productieproces wordt aangepast zodat de overlast stopt.


BOUW HAL MOET SNELLER Harsco vindt de boetes onredelijk en wil ze niet betalen, omdat de uitstoot volgens het bedrijf 'grotendeels beperkt blijft tot het eigen terrein'. De twee bedrijven geven aan dat zij hard werken aan een structurele oplossing voor de overlast door middel van de bouw van een fabriekshal. Zodat de bewerkingen die nu in de open lucht worden gedaan, overkapt worden. Het tempo waarin deze hal kan worden gerealiseerd, was een van de discussiepunten tijdens de IJmondcommissie. Volgens diverse raadsleden kan dat wel wat sneller en inmiddels heeft de Omgevingsdienst door een fasering in de vergunningsprocedure er inderdaad voor gezorgd, dat de bouw al in april van start kan gaan.


GEZAMENLIJKE BRIEF Een aantal raadsleden gaf ook aan dat de gemeentes in het verleden te nalatig hadden gehandeld en te weinig streng zijn geweest. Leo Kwant van LGV was van mening dat dit nooit was gebeurd als er één IJmondgemeente zou zijn geweest.

Uiteindelijk besloot de IJmondcommissie tot het schrijven van een gezamenlijke brief aan de provincie en het rijk om de inwoners die de overlast ervaren te steunen. Dit voorstel kwam van de lokale partij SamenBeverwijk, die daarvoor aanvankelijk een motie wilde indienen. Zie voor een overzicht van alle acties van de IJmond-gemeentes de website agendaschonelucht.nl