• Vogelvlucht boven het businesspark.

    Aangeleverd door Bestuursplatform NZKG

Hergebruik afval IJmond

Bianca Egging-Meijer

Bedrijven die producten maken, produceren vaak ook restmateriaal. Met dit afval wordt niets meer gedaan. Zonde en een belasting voor de omgeving. Wat als er iets nuttigs kan worden gedaan met afval? In de IJmond loopt een onderzoek.

'Het is goed voor het milieu en een economische kans'

Gevestigd in de IJmond? Doe ook mee om meer waarde te halen uit reststromen! Op 12 juli stuurde Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (NZKG) een persbericht met dat onderwerp. Hierin werd ingegaan op een 'pilot circulaire economie'. Deze pilot zal een kwartaal duren. Hoe staat het er nu mee? Een interview met het NZKG geeft een inkijkje.

BESTUURSPLATFORM Het Bestuursplatform NZKG is een samenwerkingsverband dat bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten langs het Noordzeekanaal, provincie Noord-Holland, het Rijk, Tata Steel IJmuiden B.V., Zeehaven IJmuiden N.V. en Havenbedrijf Amsterdam NV. Het Bestuursplatform is in het leven geroepen om maatregelen die het hele gebied raken te onderzoeken. 'Als er in IJmuiden bijvoorbeeld een fabriek wordt gebouw, heeft dat impact op de omliggende gebieden'.

SAMENWERKEN 'Het NZKG is zo'n dynamisch gebied, dat we met elkaar moeten samenwerken om een evenwichtige omgeving te ontwikkelen. De besluiten van de ene gemeente raken de anderen. Verkeer stopt bijvoorbeeld niet bij de gemeentegrenzen. Momenteel proberen de overheid en het bedrijfsleven dus een balans te zoeken tussen wonen, werken en leefbaarheid.' De IJmond maakt deel uit van het NZKG, waar veel industrie is. Het is dus een belangrijke taak om de impact op de omgeving te beperken en afval te hergebruiken.

AANPAK Er liggen meerdere rapporten klaar, waarin onderzoekers aangeven dat er kansen liggen bij het hergebruik van afval. 'Maar in die onderzoeken staan geen concrete resultaten. Reden voor het NZKG om het anders aan te pakken, door bottom-up materiaalstromen op bedrijventerreinen te inventariseren.' De pilot richt zich momenteel op twee bedrijventerreinen in de IJmond: Businesspark IJmond en Grote Hout in Velsen-Noord.

INVENTARISATIE Samen met de OV IJmond en GreenBiz IJmond is er een inventarisatie van de bedrijven gemaakt. 'Welke grondstoffen en restafval zijn er? Zijn er bedrijven die deze stoffen kunnen gebruiken? Om die vragen te beantwoorden is scheikundig inzicht nodig. Mede daarom hebben we Circellab gevraagd om in gesprek te gaan met de bedrijven'. Daarnaast zitten instanties zoals OV IJmond en de Omgevingsdienst ook aan tafel om mee te denken, om alle belangen mee te nemen. NZKG kijkt overigens niet alleen naar twee bedrijfsterreinen: 'Mocht het zo zijn dat er een bedrijf uit de Pijp nodig is om van reststoffen een nieuw product te maken, dan benaderen we die natuurlijk'.

GESPREKKEN Er hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden. 'Om de cirkel rond te krijgen, zijn er gesprekken geweest met leveranciers van de autobanden maar ook gebruikers'. Een autoband kan bijvoorbeeld dienen als basis voor een nieuw product. Het doel is om praktische kansen vanuit een economisch verdienmodel in beeld te brengen en in gang te zetten. 'Hergebruik is natuurlijk goed voor het milieu. Maar daarnaast kan het een economische kans zijn. Als je kijkt naar de industrie: als een bedrijf een reststof gebruikt als grondstof, is dat goedkoper dan het inkopen van grondstoffen. En storten van reststoffen kost geld, als een bedrijf deze kan verkopen brengt het meer op. Daarnaast zijn volumes belangrijk, kleine hoeveelheden zijn niet rendabel.'

VOORBEELDEN Een voorbeeld van zo'n materiaalstroom is vrachtwagenbanden. Cirkellab onderzoekt in samenwerking met het bedrijf of (meer) gebruikte banden geschikt zijn voor hergebruik. En als dat niet mogelijk is, de mogelijkheid om de band te scheiden in meerdere materialen waaruit de band is opgebouwd. Dit voorbeeld gaat ook op voor koel- en smeermiddelen. Plastic en papier zijn andere kanshebbers. Bedrijven kunnen samenwerken om plastic afval om te zetten in nieuwe producten, met bijvoorbeeld een 3D-printer. Verschillende bedrijven zijn momenteel aan het bekijken hoe papier energiezuinig kan drogen. Daarnaast is er interesse in een techniek om mineralen te winnen uit papierslib en een vulstof te maken voor bijvoorbeeld verf. En van de papiervezels uit papier kan bio-olie worden gemaakt.

VOOROP Loopt de IJmond voorop in deze ontwikkelingen? 'In Dordrecht is er iets soortgelijks geweest. Daar is ook met bedrijven gesproken. Deze pilot in de IJmond is opgezet om uit de abstractheid te komen van het begrip circulair. De focus ligt op concrete resultaten. Zoals wij het nu aangepakt hebben is wel uniek, het is nog nergens in de Metropool Amsterdam op deze manier gedaan. We willen graag dat hergebruik rendabel wordt, zodat dit project ook blijft bestaan zonder subsidie'. Als dit project een succes wordt, betekent dat dus: goed voor de economie. Daarnaast is het gunstig voor het milieu en de leefbaarheid, want de afvalstroom neemt af.