• Ingraving van het geschut bij de haven van IJmuiden in 1914. De foto is te zien in de bibliotheek.

    Bibliotheek Velsen

Het lijden van IJmuiden in WOI

Expo in bieb én concert in de Engelmunduskerk

IJMUIDEN In de Eerste Wereldoorlog ondervond de gemiddelde Nederlander weinig hinder. Er waren wat Belgische vluchtelingen (ongeveer 1 miljoen) die bij particulieren werden ondergebracht. Maar verder was het dagelijks leven vrijwel als normaal. Zo niet in IJmuiden.

Net als de andere kustdorpen waar de zeevisserij een grote rol speelde, hadden de IJmuider vissers te lijden onder de zeeblokkades door de Engelsen. Zij probeerden op deze manier de aanvoer over zee van wapens en proviand voor de Duitse troepen in België en Frankrijk te verhinderen. De vissers konden niet meer uitvaren.

Voor degenen die toch de zee opgingen vormden de vele zeemijnen een levensbedreigend risico. Maar zij hadden weinig keus: ze moesten voor inkomen zorgen voor hun families. Verschillende keren kwamen ze dan ook in opstand tegen de verordeningen van de regering en het verbod van de reders om uit te varen. Er zonken schepen die op een mijn waren gevaren. Er waren doden te betreuren. De pastoor van de Engelmunduskerk moest diverse malen op pad om het droevige nieuws aan de achterblijvers te melden. Ook richtte hij een broodfonds op om de armlastige gezinnen te ondersteunen. Iedere familie in IJmuiden had wel op één of andere manier te lijden onder deze oorlog. Met recht kan IJmuiden over deze periode zeggen: De vis werd duur betaald. Een uitspraak van Kniertje in het toneelstuk Op hoop van zegen van Herman Heijermans, geschreven in 1900.

Deze tentoonstelling maakt deel uit van het muziekproject Eternal Light 2018 bij gelegenheid van 100 jaar na de wapenstilstand die een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog. Het project wordt besloten met een concert in de Engelmunduskerk te IJmuiden, op zaterdag 10 november, dus aan de vooravond van de werkelijke herdenking.

IJMOND VOCAAL IJmond Vocaal brengt dan (10 november) het werk Eternal Light van Howard Goodall. Dit prachtige requiem is gebaseerd op teksten van soldaten die het slagveld en de vreselijke loopgraven overleefden. Een belangrijk onderdeel is het wereldberoemde gedicht In Flanders fields van de Canadese arts John McCrae uit 1915. Over de uitgestrekte klaproosvelden die ontstonden tussen de graven in Vlaanderen. Sindsdien is de klaproos het symbool geworden voor de herdenking van de gevallenen in WO1 en de daarop volgende oorlogen.

Met deze uitvoering van dit ontroerende werk wil IJmond Vocaal u meenemen naar een bijna vergeten tijd, die toch zulke diepe sporen heeft nagelaten in onze geschiedenis. Nederland was weliswaar neutraal, maar toch werden honderdduizenden jongens gemobiliseerd o.a op het Forteiland van IJmuiden. En vissersboten die zich op zee waagden, liepen het risico op de mijnenvelden te lopen of getorpedeerd te worden door Engelse oorlogsschepen.Het werk Eternal Light herdenkt, maar spreekt bovenal hoop uit op een vreedzame toekomst.

MET INLEIDING IJmond Vocaal voert Eternal Light zaterdag uit in de Engelmunduskerk. Deze kijkt uit over het terrein van de vroegere visafslag en vishallen en heeft een grote rol gespeeld voor de vissers en hun families, die werkeloos raakten door de zeeblokkade, en in de opvang van de nabestaanden van verongelukte bemanningen van de vissersboten.Voor aanvang van het concert is er een inleiding waarin het muziekstuk en de rol van de Engelmunduskerk worden toegelicht. Inleiding 19:30 uur, hierna is er een korte koffiepauze. Aanvang concert 20:00 uur. Het Projectkoor IJmond Vocaal staat onder leiding van Marlie Durge. Met medewerking van Janine Pas,sopraan Walther Deubel, tenor, Matthijs Schelvis, bariton, Deborah Pardy, piano, Percussiegroep Fayee Diona. Kaarten (inclusief inleiding): via ijmondvocaal@gmail.com € 15,00 aan de zaal: € 17,50. Kinderen tot 12 jaar € 10,00.