• Tata Steel

    Hans Blomvliet

IJmond-gemeenten organiseren gesprek over TATA

IJMUIDEN Afgelopen week spraken betrokken bestuurders van Beverwijk, Heemskerk en Velsen met gedeputeerde Tekin en met de directie van Tata Steel. Onderwerp van gesprek waren de stofoverlast, grafietregens en de zichtbare gele wolken. Omdat onder inwoners ook vragen leven over deze incidenten organiseren de IJmondgemeenten op 11 december een avond voor inwoners.

"De grafietregens, ontsnapping van gele wolken, vijftien boetes in korte tijd voor milieudelicten én de gebrekkige communicatie daarover maken dat er twijfels ontstaan of er voldoende oog is voor het belang van inwoners van de IJmond." schrijven de gemeenten in een persbericht. Ze hebben bij de provincie gevraagd om 'helderheid over de vergunningen en inzicht in de handhaving daarop.' Ze hebben ook aangedrongen op onderzoek naar de gezondheidsrisico's van deze incidenten en in zijn algemeenheid en de risico's die samenhangen met de reguliere bedrijfsvoering van Tata.

11 December De bijeenkomst op 11 december is waarschijnlijk in Velsen-Noord. "Daar gaan we in gesprek met inwoners over hun zorgen en wat voor hen goede oplossingen zouden zijn. We streven ernaar deze avond voor te bereiden met wijkplatforms, GGD, Omgevingsdienst IJmond, Tata Steel en de provincie NH. Gedeputeerde Adnan Tekin zal ook aanwezig zijn." Deze avond staat los van de avond die op 28 november wordt georganiseerd door de provincie voor (met name) de inwoners van Wijk aan Zee.

VOLKSGEZONDHEID Staalverwerker Tata Steel staat op het grondgebied van Beverwijk, Heemskerk en Velsen. De provincie is verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). "Wij zijn als gemeenten wel verantwoordelijk voor de volksgezondheid. We houden daarom nauwgezet in de gaten wat er gebeurt in de lucht. We zetten ons in om blijvend aandacht te vragen voor goede afspraken over VTH door de provincie." stellen de gemeenten. Goede, transparante en tijdige communicatie door Tata Steel is een aandachtspunt. Meer info:ijmondsamenwerking.nl