• Tata Steel IJmuiden

IJmondcommissie over luchtvervuiling door Tata Steel en Harsco

IJMUIDEN In het gemeentehuis van Velsen, praten de raadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen vanavond, dinsdag 22 januari om 19.30 uur in de IJmondcommissie over de stofoverlast, grafietregens en de zichtbare gele wolken in de IJmond. De gemeenten hebben geen formele rol naar Tata Steel / Harsco in de vergunningverlening, toezicht en handhaving, dat is aan de provincie Noord-Holland. Zij zijn wel verantwoordelijk voor de volksgezondheid van de inwoners.

De grafietregens, ontsnapping van gele wolken, meerdere boetes in korte tijd voor milieudelicten én de gebrekkige communicatie daarover, maken dat er twijfels ontstaan of er wel voldoende oog is voor het belang van de inwoners van de IJmond. De raden in de IJmond hebben afzonderlijk, maar nog niet gezamenlijk gesproken en/of vragen gesteld over de problematiek; de vragen van de inwoners en hun zorgen over de
stofoverlast en uitstoot van de afgelopen weken.
De Omgevingswet biedt wellicht een nieuw kader wanneer gemeenten vanaf 2019 de mogelijkheid hebben om lokaal strengere eisen te stellen aan de luchtkwaliteit. De Omgevingsdienst IJmond onderzoekt de werking en de mogelijkheden van dit nieuwe sturingsinstrument voor de luchtkwaliteit. Tot slot hebben betrokken partijen op 11 december 2018 aan inwoners bepaalde toezeggingen gedaan waar de raden wellicht ook opvattingen over hebben. Wilt u ook meeluisteren of wellicht inspreken bij deze IJmondcommissie, dan bent u van harte welkom. U kunt de vergadering ook via internet volgen: raadsplein.tv. Voor het inspreken kunt u zich tot 22 januari, 12.00 uur aanmelden bij de griffie van de gemeente Velsen. Tel. 0255 567251 of via e-mail: griffie@velsen.nl Bezoekadres: Gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945, IJmuiden