• Sluis Operatie Centrum in aanbouw

    Hans Blomvliet

Informatieavond zeesluis IJmuiden

IJMUIDEN Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie OpenIJ organiseren op woensdag 21 november een informatieavond voor de omwonenden van de nieuwe zeesluis.

Deze jaarlijks terugkerende bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in het IJmond Stadion aan de Minister van Houtenlaan 123B in Velsen-Zuid. Het programma ziet er als volgt uit. 19.00 uur: inloop in zaal Club West. 19.30 uur: stand van zaken zeesluis IJmuiden door OpenIJ en Rijkswaterstaat. 20.15 uur: gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanmelden kan via nieuwezeesluisijmuiden@rws.nl

ACHTERGROND Om ruimte te bieden aan steeds groter wordende zeeschepen wordt sinds 2016 gewerkt aan de bouw van de grootste zeesluis ter wereld. De nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie N-H, de gemeente A'dam, Port of A'dam en de gemeente Velsen.