• Udo van Dongen
  • Oesters bij Luchterduinen

    Udo van Dongen

Kraamkamer bij IJmuiden

IJMUIDEN Door Natuur & Milieu, Stichting De Noordzee, Van Oord en Eneco Luchterduinen zijn maandag (5 november) kooien met platte oesters en rifballen geïnstalleerd in windpark Luchterduinen, 23 kilometer ten westen van IJmuiden. Met het project De Rijke Noordzee wordt onderzocht hoe natuurversterking en het opwekken van duurzame energie elkaar kunnen verrijken. Deze pilot wordt mede mogelijk gemaakt door de ASN Bank.

Vanuit de haven van IJmuiden zijn de rifstructuren met een installatieschip van Van Oord geplaatst in windpark Eneco Luchterduinen op zo'n 20 meter diepte. Het kunstrif bestaat uit onder meer kooien met volwassen oesters en rifballen. De totale oppervlakte van deze pilot beslaat 3 hectare (100 bij 300 meter).


KRAAMKAMER Vissen over de bodem is in windparken verboden. Daarnaast bieden de palen van windmolens een aanhechtingsplek voor zeeleven. Dat maakt windparken de ideale locatie voor het actief versterken van onderwaternatuur. De geplaatste oesters produceren larven, waardoor er in het gebied een volwaardig rif kan ontstaan dat veel andere soorten aantrekt, zoals krabben, vissen en zeehonden. Zo dient een windpark als kraamkamer voor onderwaternatuur.


MONITORING De natuurontwikkeling in het windpark wordt tot 2022 door o.a. Wageningen Marine Research onderzocht. Met onderwatercamera's wordt bekeken of de oesters voldoende groeien en zich voortplanten, en of hun larven zich in de nabijheid vestigen en een rif gaan vormen. Natuurlijke riffen vervullen een belangrijke functie. Ze filteren water en zijn een aanhechtingsplek voor en bron van voedsel. Helaas komen deze riffen door menselijk ingrijpen en ziektes vrijwel niet meer voor in de Noordzee. Nu wordt onderzocht wat de beste omstandigheden zijn om de onderwaternatuur op te laten bloeien in windparken op zee.


Windparken op zee zijn hard nodig in de strijd tegen klimaatverandering. De komende jaren groeit het aantal windparken in de Noordzee dan ook sterk.Dit demonstratieproject draagt bij aan een blauwdruk voor natuurherstel onder water in windparken op zee, welke toegepast kan worden bij nieuw te bouwen windparken. Zo willen Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee stimuleren dat de groei van windparken op zee hand in hand gaat met natuurversterking.