• Berging containers op de Noordzee

    ANP Foto

Kustgemeenten willen regels na containerramp

VELSEN Op 2 januari voltrok zich een containerramp voor de kust van de Waddeneilanden. Dit veroorzaakte blijvende milieuschade aan het gebied. De Nederlandse kustgemeenten die verenigd zijn in KIMO NL/B stuurden brieven aan het Ministerie en Tweede Kamerleden, een rondetafelgesprek en plenair debat werden gevolgd door het Algemeen Overleg Maritiem dat onlangs plaatsvond

De besturen van de kustgemeenten stellen onder andere aanbevelingen ter verbetering van toezicht en handhaving, vaarroutes, chippen van containers en GPS-markers voor containers met gevaarlijke stoffen. Ook vragen zij een ruimhartige vergoeding voor vissers die binnen het project Fishing For Litter een belangrijke bijdrage leveren aan het opruimen van het afval. De inhoud van de brieven is opgepakt en domineerde het plenaire debat over de vervuiling van de Waddenzee op 14 mei.

Een jaar geleden wilde het Ministerie de financiële steun voor Fishing for Litter verkleinen. Minister Schouten was tijdens het debat echter lovend over het werk. In de onderhandelingen met de verzekeraar zal het Ministerie dan ook de stijgende kosten voor het project als gevolg van extra opgevist afval meenemen in de claim. "De subsidiepot heeft een bepaalde omvang en gaat nu wat sneller leeg dan dat we dachten. Onze inzet is om die weer te vullen, zeker met een substantieel bedrag, door dit mee te nemen in de claim. Het project als zodanig moet wel door kunnen gaan." Aldus de minister. Er werden 11 moties ingediend. Van de moties waren er drie die opriepen tot het instellen van een fonds voor soortgelijke rampen en één motie verzocht de regering zelfs de aanbevelingen van de kustgemeenten integraal over te nemen. De regering heeft de moties ontraden. "De eigenaar is verantwoordelijk en heeft ook aangegeven de schade keurig te willen afhandelen. Wat dat betreft zou een fonds niet nodig moeten zijn."