• De leiding van Scouting de IJmondtrekkers ´poseert´ voor de foto.

    Scouting de IJmondtrekkers

Limiet bereikt bij Scoutinggroep de IJmondtrekkers

IJMUIDEN De leiding van Scoutinggroep de IJmondtrekkers bedenkt voor elke zaterdag een leuk en uitdagend programma voor de jeugdleden. Maar helaas loopt de Scoutinggroep tegen zijn limieten aan. Er zijn heel veel kinderen die graag naar de groep willen komen maar er is onvoldoende leiding om de kinderen te begeleiden.

WACHTLIJST Bij de welpen (jongens 7-11 jaar) wordt al een tijdje gewerkt met een wachtlijst. Volgens de teamleider is deze echter zo lang dat de wachttijd oploopt naar bijna twee jaar. Daarom worden er geen kinderen meer op de lijst geplaatst om verwachtingen dat de jongens snel kunnen komen misplaatst zijn.

Ook de scouts (jongens en meiden 11-15 jaar) kampen met een leidingtekort. Zij voeren nu een wachtlijst in voor kinderen van buitenaf. Bij deze groep stromen altijd veel kinderen van de welpen en kabouters door als zij 11 jaar worden en daar moet rekening mee gehouden worden.

Alleen bij de kabouters (meisjes 7-11 jaar) is nog ruimte voor een paar nieuwe leden al heeft ook dit team een tekort aan leiding.

Het bestuur hoopt dat zich nieuwe vrijwilligers melden. Die krijgt veel begeleiding en scoutingervaring is niet per se noodzakelijk. Mail naar kirsten@ijmondtrekkers.nl