• Initiatiefneemster Nel Luiken.

    PR / Erik Baalbergen

Lustrumeditie Grote IJmuiden Quiz

IJMUIDEN Voor het vijfde achtereenvolgende jaar wordt de Grote IJmuiden Quiz  georganiseerd. Deze jubileumeditie zal op woensdag 4 maart plaatsvinden in het oer-IJmuidense Thalia Theater.

WEETJES Initiatiefneemster Nel Luiken voelt teams van IJmuiden-kenners grondig aan de tand over  weetjes en het verleden, het heden en de toekomst van IJmuiden. De vragen, waarvan de meeste met foto's, zijn opgesteld door Nel Luiken en Erik Baalbergen. Onderwerpen als  'nieuws van het afgelopen jaar', 'historie', 'kunst en cultuur' en 'bekende IJmuidenaren' staan op het menu.

AANMELDEN Welke teams durven de strijd aan om de wisselbeker van de Grote IJmuiden  Quiz en de eeuwige roem binnen te halen? Teams van maximaal vijf personen kunnen zich  aanmelden uitsluitend per e-mail via nel.luiken@gmail.com met onderwerp 'Aanmelding Grote IJmuiden Quiz'. Vermeld in de mail de naam, mailadres en telefoonnummer van de teamleider, de naam van het team en het aantal en de namen van de overige teamleden. Men kan zich ook individueel als deelnemer aanmelden. In dat geval wordt op de avond zelf gekeken of er met de losse aanmeldingen extra teams kunnen worden geformeerd of dat men kan aanschuiven bij andere teams. De kosten van deelname zijn 5 euro per persoon. Tijdig aanmelden wordt aanbevolen.

De deuren gaan op woensdagavond 4 maart om 19.00 open. De quiz start om 19.30 uur. Kijkers zijn van harte (gratis) welkom op het balkon.