• Johan van Ikelen en Floor Bal bij de nieuwe textielcontainer

    PR

Nieuwe textielcontainers

VELSEN De containers waar bewoners afgedankt textiel en schoeisel in kunnen deponeren, zijn vernieuwd. Tot voor kort waren dit ondergrondse containers die last hadden van  waterlekkage en waarin regelmatig restafval werd gegooid. Hierdoor was het textiel soms zo nat  en vervuild dat het niet meer hergebruikt kan worden. Met de nieuwe bovengrondse containers moeten deze problemen tot het verleden behoren.

Op de foto Johan van Ikelen van OIG-IHD en wethouder Floor Bal bij de nieuwe container op het Marktplein in IJmuiden, één van de twaalf nieuwe textielcontainers in de gemeente. Op een  aantal plekken wijkt de nieuwe locatie af van de oude. Waar de containers allemaal staan is te  lezen op velsen.nl.

PARTNERS Al jaren werken HVC en de gemeente samen met stichting OIG-IHD. Deze Velsense vrijwilligers organiseren aangepast vervoer en maatschappelijke activiteiten voor  mensen met een beperking en ouderen. Dit wordt bekostigd uit de opbrengsten van kleding en  schoeisel die via de containers ingezameld wordt. Wethouder Floor Bal: "Ik ben fan van  het motto 'afval bestaat niet'. Want bijna alles wat afgedankt wordt, is op een of andere manier om te zetten in nieuwe grondstoffen of kan rechtstreeks opnieuw gebruikt worden. De  vrijwilligers van OIG-IHD brengen dit op een fantastische manier in de praktijk. En met de nieuwe containers dragen HVC en de gemeente hieraan bij."

HERKENBAAR De nieuwe containers hebben een frisse en herkenbare uitstraling. Voor inwoners is nu meteen duidelijk dat het ingezamelde textiel bij OIG-IHD terecht komt en  hopelijk voorkomt dit dat restafval in de containers terecht komt. Johan van Ikelen van OIG-IHD: "Wij zijn blij met deze stap vooruit. Aan iedereen die de containers gebruikt heb ik één  verzoek: stop in deze textielcontainers alleen wat er in mag, textiel en schoeisel dus".