• Celeste Villar, Inge Cornelisse en GertJan Huijbens coördineren School's Cool IJmond.

    Ingeborg Baumann

Oranje Appeltje voor School's cool

IJMOND Er kon tot 15 januari gestemd worden op het landelijke preventieprogramma School's cool. Met 1.561 stemmen haalde het project de Top 10 en is het door naar de finaleronde. Nu komt het aan op de presentatie van vijf minuten die School's cool op 23 januari moet geven om kans te maken op een van de drie Appeltjes en een geldbedrag.

School's cool IJmond is heel actief in de regio en biedt mentorbegeleiding aan scholieren die extra steun nodig hebben bij de overgang van groep 8 van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Gedurende anderhalf jaar wordt de leerling elke week thuis door de mentor bezocht en krijgt een op een aandacht en begeleiding. Deze begeleiding kan variëren van heel praktisch, als in het helpen bij het organiseren van het huiswerk en overhoren, tot aan meer diepgaande zaken. Hoe houd ik me staande in zo'n grote scholengemeenschap en combineer ik de thuissituatie met mijn schoolleventje? En zijn er leuke vrijetijdsbestedingen voor mijn ontspanning?

Onze mentoren kunnen natuurlijk altijd bellen als ze tegen problemen aanlopen

BRUGKLAS Voor velen staat die eerste tijd op de middelbare school in het geheugen gegrift en niet altijd positief. Het is nogal een stap. De weg vinden op zo'n grote school, huiswerk krijgen, elk uur een andere leerkracht, niet meer tussen de middag je broodje thuis eten en overeind blijven tussen al die leeftijdsgenoten. En als je thuissituatie niet heel gunstig is voor een goede start in het voortgezet onderwijs, bestaat de kans dat je ondersneeuwt en het niet redt. Denk hierbij aan kinderen waarvan de ouders niet helemaal thuis zijn in de Nederlandse samenleving, kinderen die een taalachterstand hebben, of waarvan de gezinssituatie niet optimaal is. Dan heb je een steuntje in de rug nodig, een beetje houvast.

THUIS IN DE WIJK Ruim 12 jaar geleden kwam het project School's cool via de gemeente Velsen bij Gertjan Huijbens terecht. ''Ik kwam uit het onderwijs, heb een aardig netwerk en het was een prima combi met mijn stiediebegeleidingsinstituut Study Consultancy. Later werd het project ondergebracht bij het stichting Jeugdprojecten Velsen en daarna werd het een van de programma's van de maatschappelijke stichting Telstar Thuis in de wijk. Wij zijn wel altijd de uitvoering blijven doen.''

Inmiddels zijn er rond de veertig mentoren actief. De mentoren begeleiden de leerling anderhalf jaar lang bij de leerling thuis. Het is zeker niet zo dat je als mentor een achtergrond moet hebben in het onderwijs. Wat je wel nodig hebt is dat je schoolgaande jeugd een beetje snapt en zonder oordeel begrip kunt tonen voor thuissituaties.

WERELD VAN VERSCHIL Het blijkt dat een uur systematische aandacht per week een wereld van verschil kan maken, zeggen ook Celeste Villar (27) en Inge Cornelisse-Elsinga (50), respectievelijk ondersteunend projectmedewerker en coördinator thuismentorprogramma van School's cool IJmond.

''Je bent een soort van extra ouder en je bent er echt voor het kind. Dat lijkt een druppel op een gloeiende plaat maar is voor de brugklasser heel belangrijk en een houvast. Inge is kinder- en jongerencoach en ook mentor. ''Ik kom in een gezin waar meerdere problemen spelen, onverdeelde aandacht is dan belangrijk. Het is een uurtje quality time en ze vindt het heerlijk dat ik er ben.''

Je bent een soort van extra ouder en je bent er echt voor het kind.

Verslaggever Ingeborg is ook mentor: ''Nadat ik mijn kinderen zo'n beetje door de middelbare schooltijd had geloodst, ik heb ooit op de lerarenopleiding gezeten, begon ik het zowaar te missen. Ik ben mentor van een meisje wiens ouders niet zo goed Nederlands spreken maar wel erg gedreven zijn om hun kind te laten slagen in het leven. In de praktijk zit ik ook gewoon veel te kletsen met mijn 'leerling'. We leren van elkaar ook nog.''

ACCEPTEREN Dit zijn twee voorbeelden dat alles rooskleurig blijkt uit te pakken. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dan moet je als mentor accepteren dat er zaken zijn waar je geen verandering in kunt brengen. Maar dan nog blijkt de een op een aandacht belangrijk voor het kind. Celeste vertelt: ''Onze mentoren kunnen natuurlijk altijd bellen als ze tegen problemen aanlopen plus dat er regelmatig bijeenkomsten zijn waar vragen kunnen worden uitgewisseld of avonden waarin we een thema behandelen.

In de praktijk variëren de vragen van: ''Ik heb het gevoel dat ik te weinig verschil maak'', tot: ''Misschien moet er ook wat professionele hulp van buitenaf komen.'' Op de eerste vraag kunnen we antwoorden dat het mentorschap voor het kind wel degelijk een wereld van verschil kan maken. Bij de tweede vraag schatten we de situatie in en gaan we vervolgens in overleg met instanties zoals Socius maatschappelijk werk of het Centrum voor Jeugd en gezin, waarmee we goede contacten hebben.''

MENTOREN Mogelijk dus een Appeltje van Oranje voor School's cool. Als er een project zou passen binnen het thema 'Maatjes ben je samen' dan is het dit wel. De aandacht zorgt in ieder geval wel voor een impuls. Want eigenlijk is het ook gewoon leuk om een leerling te begeleiden door die moeilijke eerste anderhalf jaar. Of jouw brugklasperiode nu 50 jaar geleden was of misschien nog maar 'pas', achter de rug.

i http://www.schoolscoolijmond.nl/

Ingeborg Baumann