• Iskandar Sitompul hoopt op drie zetels voor GroenLInks.

    Dennis Gouda

'Meer ambitie voor het milieu'

'Het gaat om het voortdurend herhalen van de boodschap'

Gertjan Huijbens

IJMUIDEN ,,Bewustwording, daar gaat het om. Wat kunnen we zelf doen tegen de vervuiling, verspilling, de opwarming van de aarde en de zeespiegelstijging?" Lijsttrekker Iskandar Sitompul van GroenLinks wil Velsenaren én zijn mede-politici aan het denken zetten. ,,Het mag in Velsen best wel wat ambitieuzer als het om het milieu gaat."

De 58-jarige Sitompul is geboren en getogen in Amsterdam en verhuisde in 1994 met zijn vrouw naar Driehuis. Hun volwassen kinderen, een meisje van 22 jaar en een jongen van 20 jaar, wonen inmiddels niet meer thuis. Iskandar had altijd al sympathie voor GroenLinks, maar is pas laat lid geworden. De afgelopen vier jaar vormde hij voor deze partij een éénmansfractie in de Velsense gemeenteraad.

JA-JA STICKER In deze periode was het milieu voor hem een belangrijk speerpunt. Niet zo verwonderlijk voor een vertegenwoordiger van GroenLinks. ,,Wij zijn al jarenlang bezig met zaken als betere afvalscheiding, zuinigere LED-verlichting en het tegengaan van ongeadresseerd drukwerk.

Ook als heeft de raad mijn motie voor een JA-JA sticker weggestemd, ik vestig daarmee wel de aandacht op het feit dat er alleen al in onze gemeente een miljoen kilo aan reclamefolders ongelezen de papierbak in gaat."

Volgens Iskandar loopt zijn partij wat dat betreft vooruit. ,,Het gaat bij investeren in duurzaamheid en het tegengaan van vervuiling en verspilling om het herhalen van de boodschap. Neem het inzamelen van plastic, dat is nu ook algemeen geaccepteerd. Of de coöperatie Energiek Velsen voor duurzame energieopwekking. Eerst zag het college er weinig in, nu heeft het dit burgerinitiatief omarmd."

BIJENMOTIE Trots is het raadslid op zijn motie over de bijenbescherming, die in 2016 unaniem werd aangenomen nadat een imker de noodklok had geluid over de bijensterfte. ,,Met de wethouder en diverse partijen zitten we best op een lijn als het om dit soort maatregelen gaat.

Ik hoop daarom dat de verkiezingen een stevig progressief blok in de raad opleveren, met als het even kan drie zetels voor GroenLinks."

Dat is volgens Sitompul ook belangrijk voor het sociaal domein. ,,Zelfredzaamheid en mantelzorg oké, maar er is een categorie mensen die meer nodig heeft. Zorg op maat, Velsen moet zijn sociale gezicht tonen. Niet dat we met geld willen strooien. Maar als het onverhoopt moet, mogen de lokale lasten daarvoor stijgen."

SCHOOLWERKPLAATS De lijsttrekker wil zich ook hard maken voor de Schoolwerkplaats, een initiatief voor een nieuwe vorm van basisonderwijs. ,,Ik vond het vreemd dat de wethouder van D66, de partij voor het onderwijs, daar tegen was. De minister heeft de initiatiefnemers nu in het gelijk gesteld. Als wij in het college komen, dan help ik ze!"