• Wethouder Jeroen Verwoort samen met het bestuur en de ambassadeurs van BIZ IJmuiden Centrum.

    Gemeente Velsen

Meerderheid voor BIZ IJmuiden Centrum

IJMUIDEN De bedrijveninvesteringszone IJmuiden Centrum komt er; er is voldoende draagvlak onder de ondernemers in het gebied. Nu de draagvlakmeting is afgerond blijkt 86% van degen die reageerden voor te zijn. 

Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen vijf jaar lang investeren in het aantrekkelijker, bekender en veiliger maken van hun gebied. Alle ondernemers binnen dit gebied betalen via vastgestelde tarieven mee aan gemeenschappelijke voorzieningen in dat gebied. BIZ IJmuiden Centrum staat voor het bevorderen van een economisch vitaal en toekomstbestendig centrumgebied en zet daarom in op de volgende punten:het centrum van IJmuiden sterker positioneren en profileren als kernwinkelgebied;het centrum van IJmuiden aantrekkelijker maken voor de bezoeker, met een focus op aantrekkelijkheid, comfort en gemak;het realiseren van een sterke en professionele organisatie met veel betrokkenheid en samenwerking.

Voordat de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) IJmuiden Centrum daadwerkelijk gerealiseerd kon worden, was er een draagvlakmeting nodig onder de ondernemers in dit gebied. Deze draagvlakmeting is uitgevoerd in de periode 8 januari tot en met 7 februari en heeft geresulteerd in voldoende draagvlak. Hierdoor is bepaald dat de BIZ daadwerkelijk wordt ingevoerd, ingaande met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023.

Er is sprake van voldoende draagvlak:er zijn 86 stemmen van de 112 stemmen uitgebracht: 77% heeft gestemd. Hiermee is de minimale opkomst van 50% behaald;van de 86 stemmen zijn 74 voor (86%) en 12 (14%) tegen het instellen van een BIZ (voorwaarde is minimaal 67% voorstemmers);de gezamenlijke WOZ-waarde van de voorstemmers is groter dan de gezamenlijke WOZ-waarde van de tegenstemmers

De oprichting van de BIZ IJmuiden Centrum wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.