• Hans Blomvliet

Provincie trekt boetekleed aan over uitstoot sinterkoelers Tata Steel

IJMUIDEN Provincie Noord-Holland trekt zelf het boetekleed aan nadat het onderzoek deed naar de verhoogde uitstoot van Tata Steel. In december bleek dat de sinterkoelers jarenlang tot twee keer meer stof uitstootten dan was toegestaan in de vergunning. De provincie kondigde daarop aan om onderzoek te doen naar hoe dat zolang door heeft kunnen gaan.

In de sinterfabriek wordt ijzererts onder hoge temperatuur bewerkt tot sinter, een grondstof waarmee Tata Steel vervolgens ruwijzer maakt. In de emissie die via koelers in de buitenlucht komt, zitten zware metalen zoals lood. De drie koelers mogen elk maximaal één kilogram per uur uitstoten. In werkelijkheid blijkt de uitstoot per koeler 1,5 tot 2 kilogram per uur.

De provincie trekt na het onderzoek eigen conclusies en steekt de hand in eigen boezem. 

Op basis van de reconstructie worden de volgende voorlopige conclusies getrokken: "De informatievoorziening is op verschillende momenten onvoldoende op schrift gesteld en was niet tijdig. In de vergunning van 2007 is een norm voor de sinterkoelers opgenomen die daar niet op die manier in terecht had moeten komen. De wijze waarop de provincie vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) heeft georganiseerd, hoe de provincie daarop toeziet en hoe de escalatieladder bij incidenten wordt gehanteerd, moet worden verbeterd in samenspraak met de OD NZKG."

De komende tijd vinden nog verschillende onderzoeken plaats. Deze kunnen leiden tot nieuwe of aanvullende inzichten en conclusies, zo stelt de provincie.

VERVOLGACTIES De provincie Noord-Holland is vergunningverlener en toezichthouder. Het is de taak van de provincie de balans tussen de activiteiten van bedrijven in Noord-Holland en de leefbaarheid te bewaken en toe te zien op de naleving van de gestelde voorschriften.

"De situatie bij de sinterkoelers laat zien dat voor Tata Steel een meer programmatische aanpak nodig is om deze taak goed te kunnen vervullen. In deze programmatische aanpak worden prioriteiten gesteld over de inzet richting Tata Steel om de meeste winst op het gebied van gezondheid en vermindering van hinder te behalen. Een gezondere leefomgeving blijft daarbij het uitgangspunt."