• Een voorbeeld van een bankje.

    Archief
  • Een voorbeeld van de 'roestende' designer prullenbakken.

    Hiske Brouwer / Rauw aan Zee

Wijkplatform niet blij met bankjes en gemeente

IJMUIDEN Nieuwe banken die slecht zitten zonder rugleuning en roestige afvalbakken. Het wijkplatform Zee- en Duinwijk IJmuiden heeft met diverse ambtenaren van de Gemeente Velsen contact gehad over het plaatsen van de nieuwe banken en afvalbakken aan de Heerenduinweg en de Kop van de Haven. En dat is niet helemaal bevallen.

VERZOEK De gemeente heeft helaas het verzoek van de platforms in IJmuiden naast zich neergelegd om het besluit nieuwe banken te plaatsen op de Kop van de Haven te heroverwegen en in gesprek te gaan met de bewoners hierover. Ook betreuren de leden dat de platforms en de bewoners in IJmuiden niet betrokken zijn geweest bij het maken van de plannen om de banken en de afvalbakken te vervangen. Zo zien we dat bewoners opnieuw buitenspel zijn gezet en niet naar hun mening is gevraagd; de burgers hebben immers niet gevraagd om nieuwe banken. IJmuidenaren zijn nogal praktisch en hechten meer waarde aan banken die goed zitten dan aan inhoud geven aan 'rauwe' identiteit.

TOEKOMST "Het Platform Zee-en Duinwijk heeft enkele maanden geleden besloten om na overleg met betrokken wethouders een doorstart te maken met het Platform", zegt een woordvoerder. "Vanuit het wijkplatform is er al langere tijd scepsis wat betreft onze rol en positie richting de gemeente Velsen. De ervaring die we nu weer hebben opgedaan helpt ons niet echt. Gaandeweg vragen wij ons af 'zijn de ambtenaren en de beleidsmakers er voor de bewoners of zijn de bewoners er voor de ambtenaren en beleidsmakers. We zullen onze ervaringen met betrekking tot dit onderwerp delen met de wethouders en de politieke partijen en kijken hoe we in de toekomst de rol van de burgers in het proces kunnen borgen".