• Informateur Korf praat raadsleden en publiek bij

    Gertjan Huijbens

Nieuw college bijna rond

Gertjan Huijbens

IJMUIDEN De contouren van het nieuwe college worden zichtbaar. In ieder geval komen er vier nieuwe gezichten, alleen Floor Bal (LGV) blijft zitten. GroenLinks heeft als enige partij zijn wethouderskandidaat nog niet bekend gemaakt. De kans is reëel dat dit iemand van buiten Velsen wordt.

MINUS D66 In zijn rapportage aan de raad heeft informateur Korf van Velsen Lokaal geadviseerd dat zijn partij een college vormt met LGV, VVD, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Volgens Korf heeft deze coalitie met 19 van de 33 zetels voldoende meerderheid en zijn met drie van de vijf partijen uit het vorige college continuïteit en stabiliteit gewaarborgd. Opvallend is het ontbreken van D66, waarmee het wethouderschap Annette Baerveldt na twaalf jaar tot een einde komt. Korf verzekerde dat dit geen afrekening is van vier eerder, toen juist Velsen Lokaal door D66 buiten het college werd gehouden. De informateur proefde bij de andere partijen 'meer energie', vooral als het om vernieuwingsonderwerpen ging. ´MATCH-FIXING´ De druiven waren zuur voor de een-na grootste partij in Velsen. Woordvoerder Henk Wijkhuisen van D66 sprak zelfs over 'matchfixing', omdat hij al vóór de verkiezingen duidelijke signalen kreeg dat zijn partij buiten het college zou worden gehouden. Desgevraagd wilde hij hierover verder geen openheid van zaken geven, anders dan dat het informatie uit een zeer betrouwbare bron betrof. Ook bij CDA-lijsttrekker Robert te Beest klonk teleurstelling. Net als D66 zag zijn partij geen echte inhoudelijke breekpunten waardoor zij niet in het college zou passen. Korf reageerde met zijn stokpaardje: het sluiten van een raadsbreed akkoord over de hoofdlijnen van het beleid. ,,Dit moet leidend worden voor het coalitieakkoord, zodat de partijen die geen deel uitmaken van de college zich er ook in kunnen vinden." VERKAIK Naast Floor Bal, zijn Bram Diepstraten (Velsen Lokaal), Marianne van de Brenk (PvdA) en Jeroen Verwoort (VVD) als wethouders naar voren geschoven. Daarmee komt er ook een einde aan het 12-jarig wethouderschap van Arjen Verkaik. ,,Dit heb ik echter al voor de verkiezingen zelf besloten", verklaarde Verkaik afgelopen week. ,,De VVD-fractie heeft ten onrechte de indruk gewekt dat dit is voortgekomen uit de coalitieonderhandelingen"