• Op Binnenhaven heeft oud plaatsgemaakt voor nieuw.

    Reinder Weidijk
  • Reinder Weidijk
  • Reinder Weidijk

Meer woningen dan behoefte, IJmuiden is populair

De woningnood waar we momenteel in Nederland mee te kampen hebben blijft nog zeker tien jaar duren. In 2030 zijn er nog steeds 200.000 woningen te weinig. Met name in de Randstad blijft de situatie nijpend. Dit blijkt uit een recentelijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar hoe zit het met de woningbouw in Velsen?

IJMUIDEN IJmuiden is populair als woonplaats, blijkt steeds meer. Niet alleen mensen die een gezin willen stichten nadat ze hun studententijd hebben doorgebracht in Amsterdam of een andere grote stad, maar ook starters vanuit andere gebieden in de Randstad of daarbuiten vinden Velsen aantrekkelijk om te wonen. En redelijk betaalbaar, zeker in vergelijking met Amsterdam en Haarlem. Er wordt dan ook momenteel volop gebouwd op diverse plekken in IJmuiden, zoals aan de projecten Lagerstraat, Lange Nieuwstraat, Oud IJmuiden en Binnenhaven.

WOONAGENDA Floor Bal (wethouder wonen en woningbouw) doet aangaande de woningbouw in IJmuiden de volgende uitspraak: ,,Tot 2025 bouwt de gemeente waarschijnlijk Velsen meer woningen dan er volgens de berekende behoefte nodig is, maar daarna droogt de woningbouw op.'' Dit naar aanleiding van de woonagenda. Volgens berekeningen zou er dan pas in 2040 een klein tekort gaan ontstaan. Nu is het wel zo dat bouwplannen niet altijd uitmonden in woningen want pakweg dertig procent van de plannen wordt uiteindelijk niet gebouwd.

Floor Bal:,, Eind jaren negentig is gestart met vier projecten in IJmuiden: Kanaalfront, Stadspark, Oud-IJmuiden en Centrum en dat alles is nog niet afgerond of zelfs afgeblazen. Met alleen plannen maken komen we er dus niet. En er wordt wel degelijk rekening gehouden met vraag en doorstroming.'' Verder zegt hij:,,Geen segregatie door differentiatie, zowel in stenen als in bevolkingsopbouw. Mijn motto is duidelijk: ,,Samen maken we betaalbaar haalbaar.''

VERHUURDERSHEFFING Woningbedrijf Velsen, de woningcorporatie, heeft echter wel te maken met de verhuurdersheffing die het kabinet heeft opgevoerd. Bal:,,Gemiddeld wordt er drie maanden huur door het Rijk afgeroomd bij de corporaties.

Hoe kun je van corporaties verwachten dat ze gaan bouwen en investeren in duurzame woningen, als ze geen kans hebben om geld te verdienen met wat ze doen? Dat geld is nodig voor nieuwe woningen.'' Daarom willen de wethouders in de Metropoolregio Amsterdam met minister Ollongren om de tafel voor een deal. ,,Die moet gaan over de bereikbaarheid, de investeringscapaciteit van corporaties en de betaalbaarheid van bouwen.

STIKSTOFBESLUIT En dan hebben we natuurlijk ook nog te maken met de stikstofregeling. Ongeveer een op de drie lopende aanvragen voor een omgevingsvergunning om te kunnen bouwen in Velsen kan niet verleend worden in verband met het schrappen van de stikstofregeling. De Raad van State oordeelde in mei dat als bij een project stikstof vrijkomt, dat direct gecompenseerd moet worden. Stikstof is schadelijk voor de natuur.

Gangbaar was om een voorschot te nemen op compensatie in de toekomst. Vooral bij bouwen in en rond de natuurgebieden, waarmee Velsen is omgeven, mag geen of amper stikstof vrijkomen. Welke Velsense woningbouwprojecten precies getroffen zijn door de stikstofregels, daar kan de gemeente nog geen duidelijkheid over geven.

BETAALBAAR HAALBAAR Ondanks deze beperkingen zegt wethouder Floor Bal desgevraagd: ,,Mijn kernboodschap is en blijft: 'Duurzame woningen voor elke portemonnee. Prettig, duurzaam en betaalbaar wonen, dáár ga ik voor. Samen met inwoners, ontwikkelaars, woningcorporaties en leveranciers van schone energie zorgen we voor een mooie mix van energiezuinige koop- en (sociale) huurwoningen in alle wijken van Velsen.''

VERANDERING Citymarketeer Friso Huizinga, zelf opererend vanuit het via Woningbedrijf Velsen aangeboden pittoreske kerkje aan de Helmstraat in Oud-IJmuiden, zegt:,,Je merkt aan alles dat er dingen veranderen.

Vroeger woonden er in IJmuiden alleen IJmuidenaren, maar tegenwoordig kom je steeds vaker Amsterdammers, Haarlemmers en mensen uit andere delen van Velsen tegen. Omdat er veel gevarieerder wordt gebouwd, verandert de bevolkingssamenstelling mee. En dat is weer goed voor de economie. Je ziet dat de kwaliteit in winkels en horeca steeds belangrijker wordt. Ik vind dat een belangrijke ontwikkeling, want zo zorg je er met elkaar voor dat zowel bewoners als bezoekers hier hun geld uitgeven. Het wordt echt steeds fijner om in deze gemeente te wonen, te werken en te recreëren.''

Overigens is dat uit 1905 stammende kerkje sinds deze week weer 'vrijstaand', en wacht op de start van de voltooiing van het bouwproject Oud-IJmuiden; 'Het Nieuwe Vroeger'. Dit nieuwbouwproject omvat 21 eengezinswoningen aan de Kanaalstraat in Oud IJmuiden. De architectuur is geïnspireerd op het Oud IJmuiden dat zich kenmerkt door de pandsgewijze opbouw met allemaal verschillende gevels. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan dit wijkvernieuwingsproject in Oud IJmuiden.

IJMUIDEN En wat de inwoners van IJmuiden vinden? Dat is heel verschillend. Het wordt een beetje jammer gevonden dat Oud-IJmuiden nooit meer hetzelfde zal zijn. Maar er wordt zeker ook toegegeven dat de staat waarin dit gedeelde van IJmuiden verkeerde, absoluut niet representatief was.

Dat in sommige gevallen sloop onvermijdelijk is, wordt een beetje betreurd. Het wordt wel als positief ervaren dat er voorlopig gebouwd blijft worden en dat dit zowel koopwoningen als (sociale) huurwoningen betreft. 'Het Nieuwe Vroeger' zal natuurlijk nooit het oude vroeger worden maar is wel een teken dat IJmuiden met respect voor wat er was, blijft bouwen.

Ingeborg Baumann