• Volle tribunes in de raadzaal bij de installatie van de 33 nieuwe raadsleden

    Gertjan Huijbens

Nieuwe aanpak coalitievorming: Velsen Lokaal wil inbreng van inwoners

IJMUIDEN Velsen Lokaal laat geen gras groeien over haar speerpunt om te experimenteren met democratische vernieuwingen. Direct bij de coalitievorming komt de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen met een nieuwe aanpak waarbij de inbreng van de inwoners en het streven naar een raadsakkoord opvallende elementen zijn.

Gertjan Huijbens

Dit werd afgelopen donderdag duidelijk tijdens de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad. Die begon met de installatie van de 33 raadsleden die een week eerder waren gekozen en nu bij burgemeester Frank Dales de eed of de belofte aflegden. Dales had ze daarvoor gewezen op de eervolle en belangrijke taak die hun te wachten staat als hoogste orgaan van de gemeente. ,,Maak uw eigen afwegingen en waak er voor dat u geen boodschappenjongen of -meisje wordt."

AVONTUUR Na de installatie gaf Nathanael Korf van Velsen Lokaal een toelichting op het beoogde proces van coalitievorming. ,,We gaan een avontuur aan", aldus de voormalig fractievoorzitter, die door lijsttrekker Bram Diepstraten als informateur naar voren is geschoven. Diepstraten zelf is kandidaat voor een wethouderszetel en zal samen met een bestuurslid namens zijn partij de onderhandelingen voeren.

Korf wil tijdens de informatiefase met alle partijen spreken en hiervan verslagen maken om de transparantie te waarborgen. Daarnaast zal hij de raad regelmatig informeren over de voortgang. Bij de daaropvolgende formatiefase wil Velsen Lokaal ook de inwoners betrekken. ,,Over de exacte vorm hiervan overleggen we nog met de coalitiepartners", lichtte de informateur toe.

RAADSAKKOORD Als het aan Velsen Lokaal ligt, komt er na de vorming van een coalitie een raadsbreed akkoord op hoofdlijnen, waarvoor ook de partijen tekenen die geen wethouder leveren. De andere partijen reageerden in het algemeen positief en benadrukten, dat de constructieve houding van de afgelopen vier jaar wat hen betreft wordt voortgezet.