• Formateur Bram Diepstraten (Velsen Lokaal)

    Gertjan Huijbens

Nog geen raadsakkoord, wethouders wél aan de slag in Velsen

IJMUIDEN Een 'valse start' of gewoon een pragmatische benadering? De beoogde collegepartijen hebben woensdagavond 23 mei besloten 'het proces op weg naar een collegeprogramma aan te passen' zo laat formateur Bram Diepstraten weten. Er ligt nog geen raadsakkoord, maar de nieuwe wethoudersploeg wil aan de slag.

VOORLOPIG PROGRAMMA Aan tafel zaten woensdag de kandidaat-wethouders. De burgemeester en gemeentesecretaris sloten aan om hun algemene reflectie te geven op de voorlopige afspraken. Dat besluit was onder andere het resultaat van overleg tussen diverse fractievoorzitters tijdens de afgelopen week. In de raadsessie op donderdag 17 mei bleek dat er langer nodig is om tot een breed gedragen raadsakkoord te komen. De kandidaat-wethouders erkennen dit. Tegelijkertijd willen zij op 1 juni wel starten in een nieuw college. Dat college zal gaan werken op basis van een voorlopig collegeprogramma. Formateur Bram Diepstraten verwerkt de gemaakte afspraken over portefeuilleverdeling en collegeprogramma in een eindrapportage. Deze maakt hij komende dinsdag als eerste aan de gemeenteraad bekend.

IN GESPREK GAAN Diepstraten: "Ruim twee maanden na de verkiezingen is het in het belang van de gemeente en de inwoners dat er een nieuw college komt. We hebben aan de discussie in de raadsessie vorige week het gevoel overgehouden dat de raad dat ook van belang vindt. Ik heb het voorstel aan de kandidaat-wethouders gedaan om te starten op basis van een voorlopig collegeprogramma. Daarin zal staan dat het raadsakkoord leidend is voor het nieuwe college. Omdat het definitieve raadsakkoord nog even op zich laat wachten, gebruiken we die tijd om met inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties uitgebreid in gesprek te gaan. Zodra het raadsakkoord er is, gaan de nieuwe wethouders de input verwerken in een definitief collegeprogramma. Komende dinsdag licht ik alles toe in mijn eindrapport."