• Regie Raadsplein TV RTV Seaport

    Gertjan Huijbens

Omroep jarenlang opgelicht

IJMUIDEN De lokale omroep RTV Seaport is het slachtoffer geworden van een jarenlange, systematische en grootscheepse fraude van zijn penningmeester. Daarnaast heeft dezelfde 56-jarige Santpoorter ook Rotary Velsen, de Oranjevereniging in Santpoort-Noord opgelicht. Volgens advocaat Michel Moeijes van de drie genoemde organisaties gaat het om een zeer fors bedrag. "Bij een van de organisaties loopt het onderzoek nog. Het gaat in totaal sowieso om meer dan 100 duizend euro en het kan nog verder oplopen."


MEER GEDUPEERDEN De fraude is al enkele maanden geleden ontdekt, maar kwam pas afgelopen week naar buiten. Daarop heeft zich nog een vierde partij bij Moeijes gemeld. Het is nog niet bekend welke organisatie dat is, maar het is wel bekend dat de Santpoorter ook de kas beheerde van MKB IJmond en actief was voor een voetbalvereniging. Volgens insiders is het totale bedrag dat hij heeft verduisterd daarom een veelvoud van wat er tot nu toe is genoemd. Daarbij is het grootste slachtoffer waarschijnlijk de Velser Omroep Stichting, waaronder RTV Seaport valt. Daar kon de man meer dan tien jaar als penningmeester zijn gang gaan totdat hij uiteindelijk tegen de lamp liep.


REACTIE WETHOUDER Wethouder Jeroen Verwoort gaf tijdens de raadsvergadering aan dat de fraude aan het licht kwam omdat de gemeente bij een eenmalige extra subsidieaanvraag van de omroep goed heeft doorgevraagd. "De stukken bleken niet in orde. Daarop is het bestuur van RTV Seaport geadviseerd om dieper op de cijfers in te gaan. Geleidelijk werd zichtbaar dat de boekhouding niet duidelijk bleek. Zo kwamen er vermoedens van fraude." De gemeente is voor zover nu bekend niet direct benadeeld omdat de omroep al die tijd is blijven functioneren. Wel blijkt nu dat het met de lokale omroep financieel gezien helemaal niet zo slecht ging als de penningmeester jarenlang beweerde. Wrang is dat er jaarlijks wel een accountantsverklaring werd afgegeven.


ALSNOG AANGIFTE Aanvankelijk wilden de drie organisaties geen aangifte doen, omdat de fraudeur had gezegd dat hij alles zou terug betalen. Dat terugbetalen is volgens advocaat Moeijes echter in slechts zeer beperkte mate gebeurd en zal waarschijnlijk ook niet meer lukken, gelet op de nog steeds toenemende omvang van het totaalbedrag. Daarom bereidt Moeijes op verzoek van de drie clubs nu een uitgebreide aangifte voor.