• Kinderen leren een jaar lang judoën en meer.

    PR

Jaar lang judoën op school voor respect en vertrouwen

IJMUIDEN Basisschool De Klipper uit IJmuiden is na basisscholen De Horizon uit Doesburg en Het Simmelink uit Eibergen de derde school die kiest voor een jaar lang Schooljudo. 175 kinderen van groep 1 tot en met 8 werken 36 weken op de judomat en in de klas aan de eerste 3 kernwaarden van Schooljudo: vertrouwen, samenwerken en respect. Met behulp van GZ-psycholoog Maurice Topper wordt dit schooljaar gemeten wat het effect is van een heel jaar
Schooljudo op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en de groepsdynamiek.

BEWEGEN De vraag voor een heel jaar Schooljudo op De Klipper kwam vanuit het team van leerkrachten. Zij hadden goede ervaringen met het programma en het leek hen een goede invulling voor een extra beweeguur in de week. Deze positieve ervaringen uit het verleden  overtuigden directeur Madelon Boot om met Schooljudo in zee te gaan. Met Schooljudo wordt er bewogen, de motoriek verbetert en er wordt gewerkt aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Dat sprak Boot aan. Boot: "In onze wijk kinderen gaan kinderen snel over tot fysiek gedrag. Zowel spelenderwijs als letterlijk snel met elkaar op de vuist gaan. Als de één slaat, slaat de ander terug. In plaats van het te melden bij een leerkracht. Ik hoop met de inzet van Schooljudo kinderen handvatten te geven over hoe om te gaan met dergelijke situaties. Wat houdt het in als je snel overgaat tot geweld en hoe kun je dat doseren. We hebben ook kinderen die zich snel in een hoekje laten drijven. Schooljudo kan ze sterker maken. Ik wil dat ze duidelijk nee en stop leren zeggen".Door deze waarden uit te lichten op de judomat én in het klaslokaal maakt Schooljudo kind en klas krachtig.

ONDERWIJS In 1882 is judo bedacht als opvoedkundige onderwijsmethodiek door de Japanse pedagoog Jigoro Kano. Hij was ervan overtuigd dat de beoefening van judo zou leiden tot het worden van een sympathieker) mens in een gezond(er) lichaam. De eeuwenoude filosofie van het judo zoals door Kano is bedacht heeft Schooljudo omgezet in een moderne methodiek. Om judo in te zetten als filosofie, als spel om te werken aan de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Én aan de groepsdynamiek van een klas. Zeven Schooljudo-waarden  staan binnen een doorlopende leerlijn centraal: vertrouwen, samenwerken, respect,  beheersing, weerbaarheid, discipline en plezier. Door deze waarden uit te lichten op de judomat én in het klaslokaal maakt Schooljudo kind en klas krachtig.

LERARENTEKORT De organisatie van Schooljudo merkt dat er steeds meer scholen vragen naar een jaar lang Schooljudo. Afgelopen twee weken kwamen er vijf aanvragen binnen. Volgens Anne Rongen, regiomanager bij Schooljudo, heeft dit te maken met het lerarentekort. Rongen:  "De vijf scholen die ons hebben benaderd, zitten allemaal met de handen in het haar, omdat ze kun lerarenteam niet compleet krijgen. Schooljudo wil echter niet enkel als invalkracht fungeren.  Schooljudo kan deze scholen uit de brand helpen, maar we geven tegelijkertijd aan dat het kans  biedt om gym met een extra plus aan te bieden. Gebruik Schooljudo dus niet alleen als  noodoplossing, maar ziet het als een kans om op een vernieuwende manier aan de sociaal emotionele ontwikkeling en groepsdynamiek te werken.", aldus Rongen.

DE KLIPPER Basisschool De Klipper kiest om die reden voor Schooljudo. In overleg met de school wordt er gedurende het jaar een effectmeting uitgevoerd op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en groepsdynamiek. De leerlingen vullen op drie momenten in het jaar een vragenlijst in. De uitkomsten worden vergeleken met scholen die niet meedoen aan  schooljudo en scholen die het standaard Schooljudo programma volgen. Het  standaardprogramma bestaat uit 8 weken actieve lessen op de judomat, een waardenworkshop  voor het team van leerkrachten en een jaar toegang tot een digitale leeromgeving, waarbij de  leerkracht in de klas met de kinderen aan de Schooljudo waarden kan werken. Het verschil zit puur in het hogere aantal lessen op de judomat. Boot: "Wij zijn als team heel geïnteresseerd in de uitkomsten. Zien we progressie bij de kinderen individueel, maar ook per groep? Ook ouders komen naar mij toe met de vraag of de resultaten met ze gedeeld gaan worden. Dat vind ik een goed signaal." GZ-psycholoog Maurice Topper voert dit onderzoek uit. Naast het meten van de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt de MQ Scan ingezet om de motorische ontwikkeling  van de leerlingen te meten. Het is voor de school en Schooljudo heel interessant wat voor een effect 36 weken Schooljudo heeft op de motorische ontwikkeling van kinderen. De MQ Scan is Nederlands eerste wetenschappelijke onderbouwde motorische scan.