• Ondernemers die geen inkomsten meer hebben, kunnen zich melden bij de overheden.

    Hans Blomvliet

Coronahulp van gemeente Velsen

VELSEN "Uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke maatregelen", schrijft het College aan de Raad. "Het College neemt alle denkbare maatregelen in overweging en bekijkt op dit moment alle mogelijkheden. Daar  wordt met man en macht aan gewerkt en is een proces dat continu in beweging is". 

Het uitgangspunt daarbij is dat bedrijven, instellingen en kwetsbare inwoners die financiële verplichtingen hebben met de gemeente (bijvoorbeeld als gevolg van gemeentelijke belastingen of bijvoorbeeld als zij een  privaatrechtelijk contract met de gemeente hebben), niet in financiële nood komen. Daarbij kijkt het College voor nu met name naar maatregelen, waar het direct maatregelen kan treffen, op het gebied van de gemeentelijke belastingen en de grond- en vastgoedportefeuille. Op grond van de leidraad invordering gemeente Velsen kan voor een langere periode uitstel van betaling of een regeling worden verkregen. Aan de  verzoeken wordt meegewerkt, mits duidelijk is gemaakt dat er sprake is van (dreigende) financiële problemen. Het privégedeelte van een aanslag van de gemeentelijke belasting (ozb en rioolheffing eigendom, afvalstoffenheffing, rioolheffing gebruik en hondenbelasting eerste hond) van zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) komt in aanmerking voor kwijtschelding.

COULANT De gemeente stelt zich coulant op tegenover betalingsproblemen met betrekking tot gemeentelijke grond en vastgoed. Er is de mogelijkheid voor uitstel van betaling. De voorwaarden aan wie en de voorwaarden waaronder het uitstel van betaling wordt verleend, worden nog nader uitgewerkt. De gemeente zal hierbij in ieder geval rekening houden met het door de Rijksoverheid aangekondigde pakket aan steunmaatregelen en het door de banken aangekondigde pakket aan maatregelen. Dit geldt ook voor het onderdeel leges.

ZZP-ERS Er is een regeling Bijzondere Besluit Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ). ZZP'ers die hun inkomen zien wegvallen kunnen acute inkomensondersteuning aanvragen. Onze inzet is gericht op een effectieve afwikkeling van dit proces.De uitwerking zal voortvarend worden opgepakt. Algemene oplossingen zullen lang niet altijd passend zijn, er zal indien nodig met maatwerk worden gekeken naar oplossingen. "We staan in nauw contact met regiogemeenten, maatschappelijke en branche-organsiaties om te leren van elkaar en te kijken wat er werkt. Bij de uitwerking van maatregelen zullen we ook goed blijven kijken wat er landelijk gebeurt".

INFORMATIELOKETTEN "Het college heeft er begrip voor dat er nog heel veel vragen leven. We verzoeken ondernemers om voor vragen die betrekking hebben op de landelijke maatregelen contact op te nemen met de landelijke informatiekanalen. Dit om verwarring en mogelijke miscommunicatie te voorkomen. Voor de landelijke informatie voor ondernemers hebben MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket opgericht: www.kvk.nl/coronaloket. Ondernemers kunnen hier terecht met vragen. Zoals informatie over welke regelingen er bestaan, hoe te handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Voor vragen van ondernemers, maatschappelijke instellingen, verenigingen die betrekking hebben op de gemeente, is er één aanspreekpunt. We verzoeken om die vragen te stellen via ondernemersloket@velsen.nl of via het telefoonnummer 0255-567436. We kunnen niet garanderen dat we direct op alle vragen antwoord hebben. We spannen ons ten volle in om, daar waar mogelijk, snel en duidelijk antwoord te geven".

TEAM Achter het loket zit een integraal team dat in nauwe afstemming met het College staat om ondernemers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Nieuwe informatie over gemeentelijke maatregelen wordt actief verspreid via de website van de gemeente Velsen. Daar is een aparte corona-pagina voor gemaakt: www.velsen.nl/coronavirus.