• De kerk met het kenmerkende uiterlijk, in Santpoort.

    PR

Paasvieringen in Santpoortse Naaldkerk

SANTPOORT-NOORD Conform de traditie gonst het in de Naaldkerk al weer van de voorbereidende activiteiten, die moeten uitmonden in een reeks geslaagde paasvieringen.

Parochianen, mensen van alle leeftijden kunnen vrijdagavond 30 maart vanaf 19.30 uur een stemmige paasviering bijwonen. Deze dienst wordt voortgegaan door José Rustemeijer en Jeanette Meijer. Vocaal verleent het Naaldkoor onder leiding van Titia Mijnen medewerking aan deze kerkelijke bijeenkomst.

Paaszaterdag 31 maart, een viering waarin Engelbert Wigchert voor gaat, deze viering vangt aan om 21.30 uur.(begin van deze viering wijkt af van de aangegeven tijd die vermeldt staat in het parochieblad Franciscus Magazine)

Als een absolute aanrader voor een bezoek aan de Naaldkerk op 1e paasdag is de Kinderwoorddienst die wordt voortgegaan door Ton Hekkenberg om 10.30 uur aan de Frans Netscherlaan 12 te Santpoort-Noord. Na de viering kunnen de kinderen eieren zoeken. Voor meer informatie: www.olvab.nl