• Pieter Vermeulen

Pieter Vermeulen zoekt vrijwilligers

DRIEHUIS Het gaat goed met het Pieter Vermeulen Museum. De bezoekersaantallen stijgen en het museum coördineert activiteiten op het terrein van klimaatverandering, duurzaamheid en circulaire economie. Het museum wil bijdragen aan bewustzijnsverandering. Denk aan projecten als het bestrijden van zwerfvuil en afvalscheiding, 'Operatie Steenbreek' en duurzame energie. Daarbij wordt samengewerkt met o.a. de gemeente Velsen en de HVC.

Kortom het bruist van activiteiten. Het museum is dan ook dringend op zoek naar vrijwilligers voor het begeleiden van educatieve programma's over duurzaamheid en klimaatadaptatie en vrijwilligers voor baliewerkzaamheden, ontvangst van museumbezoekers, begeleiding bij de tentoonstellingen, administratie, winkel etc. Daarnaast zoekt het museum vrijwilligers voor het begeleiden van knutselworkshops, erfgoed-workshops en assistentie bij educatieve programma's.