• Artist impression

    Woningbedrijf Velsen

Plan Orionweg aangepast maar omstreden 'parkeerpergola's' blijven

IJMUIDEN Het ontwerp-bestemmingsplan Orionweg, een plan voor drie woongebouwen van zes, acht en tien bouwlagen, wordt opnieuw in procedure gebracht. Iedereen kan opnieuw zijn visie geven op het gewijzigde plan.

Het plan dat op 1 december ter inzage werd gelegd, leidde volgens de gemeente tot 'een behoorlijk aantal reacties.' De bezwaren kwamen veelal van bewoners van de naastgelegen Orionflat. Zij vreesden dat het uitzicht vanaf hu balkons minder zou worden en dat er minder daglicht in hun woning zou vallen. Andere bezwaren richtten zich op het parkeren aan de Orionweg 'onder' de Orionflat en het bouwen in het duin. Verder zouden de parkeerpergola's, bedoeld om geparkeerde auto's uit het zicht te houden, tot schuilplaatsen voor drugsdealers en –gebruikers leiden. Ook zouden de vogels die hierop afkomen de geparkeerde auto's kunnen beschadigen met hun uitwerpselen.

Het plan is nu dus op enkele punten aangepast, laat het college weten. Zo wordt het meest noordelijke woongebouw ruim vier meter naar voren geschoven in de richting van de Orionweg. Hierdoor steekt het gebouw niet langer voorbij de balkons van de Orionflat, Het parkeren concentreert zich nu rond de nieuwbouw en de duinrand wordt vrijgemaakt van bebouwing en verharding. De parkeerstrip aan de Orionweg ter hoogte van de Orionflat is verwijderd. Er wordt een informatieavond georganiseerd waar tekst en uitleg zal worden gegeven over de doorgevoerde wijzigingen en over het vervolg van de procedure.