• Overlast door Schiphol accepteren of er grenzen aan stellen?

    onbekend

Politiek café over Schiphol

VELSERBROEK Is Schiphol een banenmotor en noodzakelijk voor onze economie, of moeten er vanwege geluidshinder en vervuiling grenzen aan de groei worden gesteld? Op maandagavond 17 september organiseert GroenLinks Velsen over dit onderwerp een Politiek Café in het Polderhuis in Velserbroek. Onder de gastsprekers is Tweede Kamerlid Suzanne Kröger. Toegang is gratis, evenals twee consumpties.

De hinder die we in Velsen ervaren van Schiphol blijft toenemen, zo blijkt uit de rapportages van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol. Het aantal melders in onze gemeente steeg in de periode 1 mei tot en met 31 juli van 47 in 2017 naar 183 in 2018 (ter vergelijking: in heel 2017 was dit 110). Binnenkort verschijnt het Milieueffectrapport (MER) op basis waarvan zal worden besloten of de luchthaven verder mag groeien dan de huidige grens van 500.000 vliegbewegingen per jaar. GroenLinks Velsen wil graag een informatieve avond over Schiphol organiseren. Daarom is iedereen van harte welkom tijdens het Politiek Café op maandagavond 17 september. De avond wordt gepresenteerd door de Velsense wethouder Sebastian Dinjens (GroenLinks). Als eerste zal Sandro Broeke van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol een toelichting geven op de site www.bezoekbas.nl en uitleggen wat er gedaan wordt met de klachten die hier gemeld kunnen worden. Hierna zal Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, haar kritische visie op de luchtvaart toelichten. De derde spreker is Adam Elzakalai, VVD-wethouder in Haarlemmermeer, en fervent voorstander van Schiphol. Vervolgens is er een debat tussen de sprekers en de gelegenheid om vragen te stellen. Na de pauze staat er een pubquiz op het programma, gemaakt en gepresenteerd door de Velsense wethouder Jeroen Verwoort (VVD). Het Politiek Café vindt plaats op maandag 17 september in de kantine van het Polderhuis in Velserbroek. Aanvang is om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.