• Provincie Noord-Holland.

Prettiger wonen langs Kennemerlijn

VELSEN Woningen, meer voorzieningen bij treinstations, extra fietsenstallingen, snelle fietsroutes naar stations, betere verbindingen en bewegwijzering en goede 'park and ride' faciliteiten. Dit is een greep uit de ambities voor de stationsgebieden langs de zogeheten Kennemerlijn tussen Haarlem en Uitgeest.

De gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en de provincie Noord-Holland willen de stationsgebieden hiermee toegankelijker en aantrekkelijker maken. ´De stationsomgevingen in Zuid-Kennemerland bieden kansen voor woningbouw op goed bereikbare plaatsen, wat kan bijdragen aan het verlichten van de druk op de woningmarkt in het zuiden van Noord-Holland. Het station van Santpoort-Noord heeft de potentie om een belangrijk toegangspoort tot het landschap te worden´, denkt de provincie.

Gedeputeerde Joke Geldhof van de provincie (Ruimtelijke Ordening en Wonen): ,,Als we er voor zorgen dat nieuwe woningen, voorzieningen en bedrijven vooral terechtkomen in aantrekkelijke en goed bereikbare stationsomgevingen, dan gebruiken we de ruimte, het spoor de infrastructuur die er al ligt, zo goed mogelijk. Daar komt bij dat we ook ons waardevolle landschap sparen."

AMBITIES Samen met een brede vertegenwoordiging van partijen uit de regio Zuid-Kennemerland hebben de NS, gemeenten en provincie ambities opgesteld voor de stationsgebieden. De gemeenten gaan die uitwerken en aan de slag met projecten rond de stations.. De ambities zijn geformuleerd in dialoog met inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen, natuurorganisaties en vervoerders uit de regio. Op verzoek van de gemeenten heeft de provincie dit proces begeleid vanuit het programma OV-knooppunten. De provincie heeft budget beschikbaar om bij te dragen aan projecten die de omgeving van stations aantrekkelijk en toegankelijk maken.

De gemeenten en de provincie willen de ruimte rond de stations beter benutten en gevarieerde stationsgebieden creëren die elkaar aanvullen zodat er meer reizigers gebruik maken van de Kennemerlijn, het spoortraject van Haarlem naar Uitgeest.