• Vlnr Donald Voskuil, Sophie Zwetsloot, Bram Diepstraten, Pieter van Tongeren, Ton van der Scheer, Brigitte v.d. Berg

    IJmond bereikbaar

Programma IJmond Bereikbaar verlengd: 'luchtkwaliteit blijft punt van aandacht'

VELSEN Met de ondertekening van een nieuwe overeenkomst voor IJmond Bereikbaar, is de regionale samenwerking tussen de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen, de Omgevingsdienst IJmond en het bedrijfsleven officieel verlengd tot en met 2021.


De pont bij Velsen is het decor van de ondertekening en dat is niet voor niets. Een betrouwbare, regelmatige oversteek over het Noordzeekanaal, ook wel het blauwe fietspad genoemd, is van groot belang voor een grote groep werknemers en scholieren, te meer nu de sluizenroute niet gebruikt kan worden. Pieter van Tongeren, voorzitter van het Platform IJmond Bereikbaar, is blij met het vervolg: "Een goede balans in de milieugezondheidssituatie en leefomgeving aan de ene kant en economische groei aan de andere kant is cruciaal voor deze regio, als het gaat om bereikbaarheid. De luchtkwaliteit in de regio, die wordt beïnvloed door fijnstof afkomstig vanuit industrie, autoverkeer en scheepvaart, blijft een punt van aandacht"

Fietsstimulering voor de ritten van huis naar werk is nog steeds onderdeel van het programma van IJmond Bereikbaar. 'We maken bedrijven en hun werknemers inmiddels al ruim drie jaar enthousiast om de auto te verruilen voor de fiets', vertelt Sophie Zwetsloot, programmamanager mobiliteit bij de Omgevingsdienst IJmond. 'En nog steeds krijgen we regelmatig mailtjes van fietsers die ons vertellen dat ze door ons programma meer zijn gaan fietsen, de voordelen ervan in zien, zich fit en gezond voelen en het fijn vinden dat ze bijdragen aan een beter milieu in hun eigen omgeving. Dat is precies wat we willen bewerkstelligen.'

Onder de naam 'Slimme & Duurzame Mobiliteit IJmond' zet IJmond Bereikbaar zich ook in voor schoon (goederen)vervoer, nieuwe technologische oplossingen (Talking traffic), betere doorstroming van het verkeer door bijvoorbeeld spitsmijden en samenrijden en verbeteringen aan de infrastructuur zoals de aanleg van een snelfietsroute tussen Uitgeest en Haarlem. De samenwerking van overheid en bedrijfsleven in de IJmond is iets wat opvalt, ook buiten de regio. Het zorgt voor breed draagvlak en goed doordachte plannen.

Middels de financiële bijdragen van de gemeenten in het Regionale Mobiliteitsfonds en subsidies van o.a. het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Provincie Noord-Holland is het mogelijk de plannen uit te voeren.