• Sessievergadering over het raadsakkoord

    Gertjan Huijbens

Raadsakkoord in inspraak; geen steun Kunstencentrum

IJMUIDEN Het was een levendig weekje lokale politiek, met sessievergaderingen op woensdag en donderdag over onder andere de Perspectiefnota en het concept-raadsakkoord en met de bekendmaking op vrijdag van het college om het Kunstencentrum geen noodsteun te verlenen

Gertjan Huijbens

KUNSTENCENTRUM Het Kunstencentrum heeft om een extra bijdrage gevraagd omdat er een tekort is dat kan oplopen tot 350.000 euro. B&W willen dit verzoek niet honoreren, omdat het gemeentebestuur in 2015 al een extra impuls van 250.000 euro beschikbaar heeft gesteld. Het college geeft in zijn verklaring aan, dat dit slechts op onderdelen tot verbeteringen heeft geleid en dat het op dit moment onvoldoende duidelijk is met welke bijdrage de organisatie wel weer gezond is te maken.

Daarmee breken spannende tijden aan voor de cursisten en docenten van het Kunstencentrum. Wethouder Verwoort laat weten dat het besluit wat hem betreft niet het einde van de cultuureducatie of samenwerking met scholen betekent. Hij wil zoeken naar een voorlopige oplossing om dit in ieder geval in de lucht te houden. PERSPECTIEFNOTA De Perspectiefnota schetst in hoofdlijnen de plannen en de bijbehorende kosten voor de komende vier jaar en geldt als onderlegger voor de begroting 2019. Omdat het vorige college deze nota nog heeft opgesteld, is hij vooralsnog 'beleidsarm'. Keuzes en speerpunten van het nieuwe college en de nieuwe raad moeten de komende maanden worden toegevoegd, zodat de fracties in het najaar hun algemene beschouwingen kunnen houden en de begroting kunnen vaststellen. RAADSAKKOORD Het Raadsakkoord is een van de belangrijkste vernieuwingen die de in maart gekozen gemeenteraad voorstaat. Anders dan in voorgaande perioden, bepaalt daarmee de raad en niet het college de thema's die de komende vier jaar belangrijk zijn. Daarbij is ook de inbreng van de samenleving belangrijk.

Het definitieve collegeprogramma van B&W zal op het raadsakkoord worden afgestemd. Aanvankelijk leek het er op dat alleen de vijf collegepartijen en de SP het raadsakkoord wilden sluiten, maar inmiddels doen alle tien fracties mee met de werkgroep die het raadsakkoord verder zal uitwerken.

Donderdagavond waren alle partijen logischerwijs positief over het concept-akkoord, al legden ze nog wel de nadruk op hun eigen paradepaardjes. Zoals niet bouwen tussen de kernen (D66), de klimaatdoelstellingen (GroenLinks) en het betrekken van innovatieve ondernemers op het gebied van duurzaamheid (VVD).

BIJEENKOMST Voorzitter Robert van Kooten (SP) van de werkgroep neemt alle opmerkingen mee en kijkt uit naar de inbreng van de samenleving komende woensdag 20 juni om 17:30 uur in het stadhuis. Iedereen is welkom, voor een maaltijd wordt gezorgd. Aanmelden via raadsakkoord@velsen.nl