Raadvragen rond 'rechten mensen met beperking'

VELSEN D66Velsen raadslid Marc Hillebrink heeft raadsvragen ingediend over de uitvoering in de gemeente Velsen van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Centraal in het VN Verdrag rechten van de mensen met een beperking staat het bevorderen van inclusie en participatie van mensen met een handicap. Zo komen we tot een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Een inclusieve samenleving waarin non-discriminatie, gelijke kansen, toegankelijkheid en respect voor inherente waardigheid en persoonlijke autonomie algemene beginselen zijn.

Het VN Verdrag benoemt een duidelijke stip aan de horizon: een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Maar een inclusieve samenleving is niet in één dag bereikt, vraagt om een integrale aanpak en vergt de inzet van alle partijen in de samenleving. Tenslotte kan een inclusieve samenleving enkel worden bereikt als de mensen om wie het gaat goed worden betrokken bij de aanpak.

Op 15 februari 2015 is raadsbreed een motie van D66 Velsen met de titel: 'VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking' aangenomen. De motie vraagt het college proactief uitvoering te geven aan het VN-verdrag gehandicapten. In Juli 2016 is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap landelijk van kracht geworden.

D66Velsen vraagt onder meer In welke mate wordt momenteel bij het maken van nieuw beleid en nieuwe regelgeving het VN-verdrag betrokken? Op welke manier worden mensen met een beperking in Velsen betrokken bij de ontwikkeling van een inclusieve samenleving? Maar ook op welke wijze is of wordt in de toekomst de bestaande of nieuwe acties/activiteiten in het kader van het VN-verdrag uitvoeren?