• Meer mensen zouden moeten weten wat de vlaggen bij het strand precies betekenen.

    Reddingsbrigade Nederland

Reddingsbrigade Nederland verfijnt vlaggengebruik

IJMUIDEN Reddingsbrigade Nederland vindt dat volwassenen én kinderen de betekenis van de waarschuwings- en signaleringsvlaggen bij open water moeten kennen. Reddingsbrigades constateren dat dit bij velen niet het geval is. Reddingsbrigade Nederland neemt initiatief om daarin verandering te brengen. Het vlaggengebruik wordt verfijnd tot een nieuw landelijk protocol. De basissets van vlaggen zijn al door de International Life Saving Federation of Europe (ILSE) geaccordeerd. Voor 2019 wordt een publiekscampagne voorbereid.

Reddingsbrigades beschikken bij hun reddingspost(en) in elk geval over een basisset van vlaggen voor de vlaggenmast. Deze worden door lifeguards, op basis van de actuele situatie, gehesen. Om zwemmers, baders, watersporters en overige recreanten te waarschuwen en te informeren over de risico's die verbonden zijn aan het zwemmen in open water, zoals de zee.

DIT BETEKENT EEN VLAG Rood-geel => 'Lifeguards aanwezig'
Deze geeft aan dat de reddingspost is geopend en in het verzorgingsgebied van de reddingsbrigade toezicht wordt gehouden door gekwalificeerde lifeguards.
Rood => 'Niet zwemmen! Zeer gevaarlijk'
Deze geeft ernstig gevaar aan en wordt gehesen als de condities van het (zwem)water zeer gevaarlijk zijn. Zwemmen, baden en andere activiteiten op of in het water worden ten zeerste afgeraden.
Geel => 'Pas op met zwemmen! Gevaarlijk'
Deze geeft gevaar aan en wordt gehesen als de condities van het (zwem)water gevaarlijk zijn. Zwemmen, baden en andere activiteiten op of in het water wordt afgeraden. Zwemmers en baders moeten extra voorzichtig en waakzaam zijn.

Oranje windzak => 'Pas op met zwemmen! Geen drijfmiddelen gebruiken'
Deze geeft aan dat het onveilig is om met (opblaasbare) drijfmiddelen het water op te gaan en wordt gehesen bij een aflandige wind en/of stroming.

VLAGGENSTOKKEN Het landelijk protocol zal verder omvatten: een basisset van (zone)vlaggen voor vlaggenstokken (te plaatsen aan de waterlijn door reddingsbrigades op basis van de actuele situatie) en optionele vlaggen (te hijsen aan de vlaggenmast door reddingsbrigades in overleg met bevoegd gezag of op grond van de actuele situatie).

EENDUIDIG Op een bewaakte zwemlocatie mag bij vlaggen geen verwarring bestaan over de inzet en de betekenis ervan. De verfijning tot een nieuw landelijk protocol dient daarom het doel 'eenduidigheid', naast aansluiting bij het internationale protocol van de ILSE. De publiekscampagne betreft alle waarschuwings- en signaleringsvlaggen en wordt voorafgegaan door een uitgebreide toelichting aan de reddingsbrigades. Het publiek kan bij de reddingsposten en op de website van Reddingsbrigade Nederland terecht voor meer informatie.