• Ook bij evenementen bieden de EHBO'ers hulp

Rode Kruis start nieuwe EHBO cursus

IJMUIDEN Er blijkt in de IJmond veel belangstelling te zijn voor EHBO. De op 4 september gestarte uitgebreide EHBO en reanimatiecursus van de afdeling IJmond van het Rode Kruis was helemaal vol. Omdat er nu ook een wachtlijst is, zal de afdeling IJmond op 22 januari een nieuwe uitgebreide EHBO cursus starten. Ook deze totaalcursus is een Europees gecertificeerde opleiding.

De lessen worden gegeven op de dinsdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur in het gebouw van het Rode Kruis aan de 's-Gravenlust 35 te Velsen Zuid (op het terrein waar ook de Brandweer is gevestigd). De cursus omvat tien lesavonden. Gediplomeerde instructeurs leren op een praktische manier en met behulp van echte Lotus slachtoffers, de cursisten hoe in voorkomende gevallen op de juiste manier eerste hulp kan worden verleend bij ongevallen in en rond het huis, maar ook op straat of op het werk. Vast onderdeel is ook de reanimatie en het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED). De cursus leidt 'competentiegericht' op, dat wil zeggen dat de docent bepaalt of iemand competent is en er geen examen aan het eind van de cursus wordt afgenomen. Examenvrees hoeft dus geen beletsel te zijn.

Nadat de cursus met succes is doorlopen bestaat de mogelijkheid om als vrijwilliger deel te gaan uitmaken van de groep Rode Kruis vrijwilligers die bij diverse evenementen en sportwedstrijden, in en buiten de gemeentegrenzen, klaar staan om eerste hulp te verlenen.

De gecertificeerde EHBO'er verleent op verantwoorde wijze eerste hulp en schakelt bij ernstige verwondingen de professionele hulpverlening in. Hiervoor zijn mensen nodig die stevig met beide benen op de grond blijven staan in noodsituaties, en die graag voor anderen in nood zorgen. Kijk voor opgave of meer informatie op www.rodekruisijmond.nl of stuur een email naar: opleidingen@rodekruisijmond.nl.