• Een gedenkteken was er al.

    Piet Weij

Straatnaam verzetsstrijder onthuld

SANTPOORT In het nog te bouwen nieuwbouwproject Blekersduin in Santpoort-Zuid zijn drie straatnamen vernoemd naar verzetsstrijders. Dit zijn de Albert Glasstraat, de Pieter Verswijverenstraat en de Pieter Weijstraat. Volgens de huidige planning is dit project in 2020 gerealiseerd.

Vanwege de gezondheidssituatie van de zoon van Pieter Weij is de gemeente Velsen bereid om al op een eerder moment een informele onthulling van het straatnaambord te laten plaatsvinden. Dit gebeurde vrijdag 2 februari.

Op die dag was het 75 jaar geleden dat Pieter Weij werd gefusilleerd in de duinen in Bloemendaal samen met o.a. Simon Nicolaas Warmenhoven en Roelof Gerard Strengholt, die al eerder vernoemd zijn in de straatnaamgeving in Velsen.

De familie en nabestaanden van de twee andere verzetsstrijders, Albert Glas en Pieter Verswijveren, zijn geïnformeerd over deze informele onthulling. Zodra de straten daadwerkelijk zijn aangelegd, krijgen de families en nabestaanden van de drie verzetsstrijders de gelegenheid voor een officiële onthulling.

REPRESAILLE Pieter Weij was een van de tien gijzelaars die bij het Kopje van Bloemendaal in de vroege ochtend van dinsdag 2 februari 1943 als represaille werden gefusilleerd. Zeven Haarlemmers en drie Velsenaren. Deze drie waren al op 22 januari 1943 met hulp van de Velsense politie gearresteerd. Hun arrestatie is een van de dossiers in wat na de oorlog de Velser Affaire zou worden genoemd.

Uit het politiedossier, ondertekend door wnd.Commissaris van politie te Velsen, H. Tuinstra:

"De 10 zijn gearresteerd terzake van communistische activiteiten op verzoek van Sicherheits Polizei en overgebracht naar Amsterdam."