• Er is meer onderzoek nodig naar wat er nu precies de lucht in gaat.

    Hans Blomvliet

Tata Steel belooft beterschap: 'nog meer onderzoek nodig'

IJMUIDEN Inwoners van gemeenten onder de rook van Tata Steel in IJmuiden willen meer informatie over mogelijke gezondheidsrisico's die ze lopen. "Wij zouden graag zien dat het RIVM nog veel onderzoek doet'', zegt voorzitter Ellen Windemuth van de stichting IJmondig.

GRAFIETREGENS Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde dinsdag dat zogeheten grafietregens die vanaf het terrein van Tata en partnerbedrijf Harsco op de omgeving zijn neergedaald, ongewenst hoge hoeveelheden zware metalen bevatten. Het gaat om lood, mangaan en vanadium. Vooral kleine kinderen die buitenspelen kunnen daaraan worden blootgesteld. Zij moeten goed hun handen wassen en het RIVM adviseert om bijvoorbeeld speeltoestellen schoon te houden.

VEEL VRAGEN Volgens Windemuth zijn veel vragen nog onbeantwoord. "Wat zijn de gevolgen voor volwassenen? En nu weten we hoe het zit met de grafietregens, maar hoe zit het met de samenstelling van het fijnstof dat Tata uitstoot? Is er een verhoogd risico op kanker?"

De provincie Noord-Holland laat weten dat meer onderzoek in het verschiet ligt. Zo begint in juni een meetproject waaraan burgers uit de regio meedoen. Zij hangen een kastje op in hun tuin waarmee de concentraties stikstofoxiden en fijnstof worden gemeten.

Het RIVM gaat ook nog vragen die omwonenden eerder stelden beantwoorden, aldus de provincie. "Over ongeveer een maand gaan we met het RIVM om tafel om te bespreken of meer nodig is'', zegt een woordvoerster van verantwoordelijk gedeputeerde Adnan Tekin.

MAATREGELEN Tata Steel meldde dinsdag direct maatregelen te nemen om nieuwe grafietregens te voorkomen. De bouw van een nieuwe fabriekshal, die volgend jaar klaar is, moet het probleem definitief oplossen. Het bedrijf presenteert donderdag een uitgebreid pakket aan verbeteringsplannen, waarmee het de overlast voor omwonenden wil verminderen.

PROVINCIE Provinciale Staten eisen opheldering over de uitstoot van stofwolken die zware metalen bevatten vanaf het terrein van Tata Steel in IJmuiden. CDA, SP, Partij voor de Dieren en ChristenUnie hebben een spoeddebat aangevraagd. Afhankelijk van de uitkomst daarvan overwegen ze een eigen onderzoek in te stellen naar de gang van zaken rond Tata Steel en het optreden van het provinciebestuur.

VERLEDEN "Tata is in het verleden vaker in opspraak geweest door de grafietregens. We vragen ons af of de provincie de problemen niet eerder had moeten constateren, strengere normen had moeten stellen en eerdere had moeten aandringen op oplossingen", zegt Statenlid Fabian Zoon van de Partij voor de Dieren.