• Robert te Beest wil terug naar een ´samen-cultuur´.

    Gertjan Huijbens
  • Robert te Beest wil terug naar een ´samen-cultuur´.

    Gertjan Huijbens

Te Beest (CDA): 'Sport en cultuur koppelen aan sociaal domein'

IJMUIDEN ,,Zorg in de breedte! En sport en cultuur koppelen aan het sociaal domein", Robert te Beest van CDA Velsen hoeft niet lang na te denken als hem wordt gevraagd naar zijn speerpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen. ,,We moeten terug naar de samen-cultuur en de menselijke maat. Daar staan we voor met het CDA."

Gertjan Huijbens

De 49-jarige lijsttrekker woont in Zeewijk en is getrouwd met Nellie. Samen hebben zij een zoon van 18 en een dochter van 13. Robert is al zestien jaar actief in de lokale politiek. De eerste acht jaar als raadslid, in combinatie met een baan bij de Rabobank, daarna twee periodes als wethouder.

Robert is trots op wat hij tot nu toe als wethouder en met zijn partij heeft bereikt voor Velsen. ,,In mijn eerste periode hebben we enorme bezuinigingen moeten doorvoeren. Daarna zijn we gaan bouwen met de Visie 2025 en de strategische projecten. De kustvisie en het kustinformatiecentrum BRAK! bieden kansen. In Velsen-Noord is het project Frisse Wind met de Brede School en de herstructurering van de Wijkermeerweg goed gelukt. En we hebben zeven jaar na de brand het nieuwe buurthuis het Terras in Santpoort-Noord kunnen realiseren."

In de komende raadsperiode wil de lijsttrekker de zorg graag toekomstbestendig maken. ,,Ik ben er van overtuigd dat we met slimme en efficiënte combinaties binnen de budgetten kunnen blijven. Zie als voorbeeld het combineren van het doelgroepenvervoer, dat na wat horten en stoten nu goed op gang moet komen. De zorg is terecht gedecentraliseerd, de gemeentes kunnen het beter en goedkoper. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor de huishoudelijke hulp. De jeugdzorg is nog wel een zorgenkindje. We willen in ieder geval een sociale gemeente, waar niemand tussen de wal en het schip valt."

Het CDA wil ook sport en cultuur meer inzetten om iedereen bij de maatschappij te betrekken. ,,Sportaccommodaties inzetten voor sociale en vormende projecten, de kantine als buurthuis. Sport en samenspel zijn vormend voor je karakter, het bepaalt hoe je omgaat met je medemens."